Piibel.NET
Otsing Ps 82;Trk 12:15-22;
(16 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 82 Aasafi laul. Jumal seisab jumalikus koguduses, ta mõistab kohut jumalate seas.
Kui kaua te mõistate kohut ülekohtuselt ja hoiate õelate poole? Sela.
Mõistke kohut vaevalisele ja vaeslapsele, mõistke õigust viletsale ja kehvale!
Päästke vaevalised ja vaesed, vabastage nad õelate käest!
Nad ei tea ega saa sellest aru; nad käivad pimeduses; kõikuma on löönud kõik ilmamaa alused.
Mina küll ütlesin: Teie olete jumalad ja olete kõik Kõigekõrgema lapsed.
Siiski te surete kui inimesed ja langete kui kes tahes vürstidest.
Tõuse, Jumal, mõista kohut maailma üle, sest sina pärid kõik rahvad!
Saalomoni tark. 12 Kuna sa oled õige, siis sa korraldad kõike õigesti ega pea oma võimu vääriliseks hukka mõista seda, kes karistust ei ole teeninud.
Sest sinu vägevus on sinu õiguse alguseks, ja see, et sa valitsed kõigi üle, lubab sind hoida kõiki.
Sest sina näitad jõudu, kui ei usuta sinu võimu täiuslikkust, ja karistad neid, kes seda ei tunnusta.
Sina aga, kes jõudu käsutad, mõistad kohut mõõdukalt ja valitsed meid suure hoidmisega, sest kui sa tahad, siis sa võid.
Niisuguste tegudega oled sa õpetanud oma rahvast, et õige peab olema inimestearmastaja, ja oma lastele oled sa jätnud hea lootuse, et sa pärast patte annad meeleparanduse.
Sest kui sa neid, kes olid su laste vaenlased ja surma väärt, karistasid niisuguse tähelepanu ja kannatlikkusega, et andsid neile aega ja mahti kurjusest loobumiseks,
siis missuguse hoolitsusega sa küll mõistad kohut oma laste üle, kelle vanemaile sa andsid vande ja lepinguga nii head tõotused.
Kui sa meid kasvatasid, siis sa piitsutasid meie vaenlasi kümme tuhat korda rohkem, et kohut mõistes mõtleksime sinu headusele, ja kui meile kohut mõistetakse, ootaksime halastust.