Piibel.NET
Otsing Ps 82,3;1Ts 3,12;Lk 10,38–42; 1Mak 3,1–26
(33 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 82 Mõistke kohut vaevalisele ja vaeslapsele, mõistke õigust viletsale ja kehvale!
Luuka 10 Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu.
Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet.
Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: „Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!”
Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega,
aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.”
1. Tessaloonika 3 Ning Issand kasvatagu teie armastust ja tehku see rohkeks üksteise ja kõikide vastu, nii nagu see meilgi on teie vastu,
1. Makkabite 3 Siis tõusis Juudas, tema poeg, keda hüüti Makkabiks, tema asemele.
Kõik tema vennad ja kõik, kes olid läbi käinud tema isaga, toetasid teda, ja nad sõdisid rõõmuga Iisraeli sõda.
„Tema kasvatas oma rahva kuulsust. Otse hiiglasena riietus ta soomusrüüsse, pani oma relvad vööle, juhtis võitlusi, kaitses oma mõõgaga sõjaleeri.
Oma tegudes oli ta lõviga sarnane, oli otsekui noor lõvi, kes möirgab saagi pärast.
Ta jälitas jumalavallatuid, otsis nad üles ja põletas ära need, kes tema rahvast eksitasid.
Kartusest tema ees värisesid jumalavallatud, kohkusid kõik, kes tegid seadusevastaseid tegusid, jah, vabastus sündis tema käe läbi.
Ta vihastas paljusid kuningaid, aga rõõmustas Jaakobit oma tegudega ja mälestus temast on õnnistuseks igavesti.
Ta käis läbi Juuda linnad, hävitas sealt jumalavallatud ja pööras viha ära Iisraeli pealt.
Tema kuulsus levis maailma äärteni ja ta kogus kokku laiali pillatud.”
Aga Apolloonios kogus kokku paganad ja suure sõjaväe Samaariast Iisraeli vastu sõdima.
Kui Juudas sai sellest teada, siis ta läks välja temale vastu, võitis ja tappis tema. Ja paljud langesid haavatuna ning ülejäänud põgenesid.
Nad võtsid ära nende sõjavarustuse. Juudas võttis aga Appollooniose mõõga ja võitles alati sellega.
Kui Süüria väepealik Seeron kuulis, et Juudas oli kogunud enese ümber salga ustavaid, kes olid valmis sõtta minema,
siis ta ütles: „Ma tahan enesele nime teha ja kuningriigis kuulsaks saada, ma tahan võidelda Juuda ja tema meeste vastu, kes ei täida kuninga käsku.”
Ta läks taas üles ja koos temaga tugev jumalakartmatute sõjavägi, kes pidi teda aitama kätte maksta Iisraeli lastele.
Kui ta jõudis Beet-Hooroni mägiteeni, siis läks Juudas väikese salgaga talle vastu.
Aga nähes sõjaväge talle vastu tulevat, ütlesid mehed Juudale: „Kuidas meie, keda on nii vähe, suudame sõdida nii võimsa hulga vastu? Ja me oleme väsinud, olles täna söömata.”
Aga Juudas ütles: „Hõlpsasti võib juhtuda, et paljud antakse väheste kätte, ja taeva ees ei ole vahet, kas päästa palju või pisku läbi.