Piibel.NET
Otsing Ps 80:8-16; Jr 6:1-10; Jh 7:40-52
(32 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 80 Vägede Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis oleme päästetud!
Sina tõid viinapuu Egiptusest; sina ajasid ära rahvad ja istutasid selle nende asemele.
Sa tasandasid temale koha, ja ta ajas laiali oma juured ning täitis maa.
Tema varjuga kattusid mäed, tema okstega Jumala seedrid.
Tema väädid ulatusid mereni ja ta võsud Frati jõeni.
Miks oled kiskunud maha tema müürid, nõnda et kõik teekäijad tema küljest nopivad?
Metssiga tuustib teda ja loomad väljal on ta paljaks söönud.
Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud
ja istikut, mille su parem käsi on istutanud, võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud!
Jeremija 6 Põgenege Jeruusalemmast, Benjamini lapsed! Puhuge sarve Tekoas ja pange tähis Beet-Keremisse, sest põhja poolt paistab õnnetus ja suur häving!
Kena ja helliku olen ma hävitanud - Siioni tütre.
Tema juurde tulevad karjased oma karjadega ja löövad telgid üles tema ümber, nad karjatavad igaüks oma osa peal.
„Pühitsegem sõda tema vastu! Tõuskem ja mingem üles keskpäeva ajal!” „Häda meile, sest päev veereb ja õhtuvarjud pikenevad!”
„Tõuskem ja mingem üles öösel ning hävitagem tema paleed!”
Sest vägede Issand ütleb nõnda: Raiuge puid ja kuhjake piiramisvall Jeruusalemma vastu! See on linn, mida tuleb karistada, sest tema sees valitseb vägivald.
Otsekui kaev hoiab värske oma vee, nii hoiab Jeruusalemm värske oma kurjuse; tema sees kuulukse ülekohtust ja rüüstamisest, minu palge ees on aina valu ja piin.
Lase ennast hoiatada, Jeruusalemm, et mu hing ei võõrduks sinust, et ma ei teeks sind lagedaks, maaks, kus ei elata.
Nõnda ütleb vägede Issand: Iisraeli jääki nopitakse otsekui viinapuu järelnoppimist. Siruta oma käsi võrsete kohale otsekui viinamarjakorjaja.
Kellele ma peaksin rääkima ja kinnitama, et nad kuuleksid? Vaata, nende kõrvadel on eesnahk, nad ei saa kuulda. Vaata, Issanda sõna on neile teotuseks, see ei kõlba neile.
Johannese 7 Siis ütlesid mõned rahva seast, kes seda kõnet kuulsid: „Tema on tõesti prohvet.”
Teised ütlesid: „Tema on Messias.” Aga paljud ütlesid: „Ega siis Messias tule Galileast?
Eks Kiri ütle, et Messias tuleb Taaveti järglaste seast ja Petlemma külast, kust oli Taavet.”
Siis tekkis rahva hulgas lahkmeel Jeesuse pärast.
Mõned neist tahtsid teda vahistada, kuid ükski ei pannud kätt tema külge.
Templisulased läksid nüüd ülempreestrite ja variseride juurde tagasi, ja nood küsisid neilt: „Miks te ei toonud teda?”