Piibel.NET
Otsing Ps 8; 1Ms 21:22-34; Rm 8:1-11
(34 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 21 Sel ajal rääkisid Abimelek ja tema väepealik Piikol Aabrahamiga, öeldes: „Jumal on sinuga kõiges, mis sa teed.
Ja nüüd vannu mulle siin Jumala juures, et sa ei peta mind ega mu lapsi ja lapselapsi! Heateo pärast, mis ma sulle tegin, tee seda mulle ja maale, kus sa võõrana elad!”
Ja Aabraham ütles: „Ma vannun!”
Aabraham aga noomis Abimelekit veekaevu pärast, mille Abimeleki sulased väevõimuga olid ära võtnud.
Kuid Abimelek vastas: „Mina ei tea, kes seda tegi. Sina pole mulle sellest teatanud ja mina ise pole ka midagi kuulnud enne kui täna.”
Siis Aabraham võttis lambaid, kitsi ja veiseid ja andis Abimelekile; ja nad mõlemad sõlmisid lepingu.
Kui Aabraham pani seitse lambatalle eraldi,
küsis Abimelek Aabrahamilt: „Milleks on siin need seitse talle, keda sa oled eraldi pannud?”
Ja tema vastas: „Sa pead need seitse talle minu käest võtma tõendina minu poolt, et mina olen kaevanud selle kaevu!”
Seepärast hüütakse seda paika Beer-Sebaks + Nimi Beer-Seba tähendab 'seitsme- või vandekaev', vrd 26:33.  , sest nad mõlemad andsid seal vande.
Nõnda sõlmisid nad Beer-Sebas lepingu. Siis Abimelek ja tema väepealik Piikol tõusid ja läksid tagasi vilistite maale.
Aabraham aga istutas Beer-Sebasse ühe tamariskipuu ja hüüdis seal appi Issanda, igavese Jumala nime.
Ja Aabraham elas võõrana vilistite maal kaua aega.
Psalm 8 Laulujuhatajale, gati pillil mängijale; Taaveti laul.
Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas! Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste.
Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat.
Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud,
siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed?
Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega.
Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla,
lambad, kitsed ja härjad, kõik, samuti metsloomad,
taeva linnud ja mere kalad ja kõik, mis mere radadel liigub.
Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas!
Rooma 8 Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.
Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.