Piibel.NET
Otsing Ps 78:23-29; 2Ms 13:3-10; Mt 16:5-12
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 13 Ja Mooses ütles rahvale: „Mõelge päevale, mil te tulite välja Egiptusest, orjusekojast, sest vägeva käega tõi Issand teid sealt välja! Sellepärast ei tohi hapnenut süüa!
Täna, aabibikuus, te lähete välja.
Ja kui Issand sind viib kaananlaste, hettide, emorlaste, hiivlaste ja jebuuslaste maale, mille ta vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda, maale, mis piima ja mett voolab, siis pead sa selles kuus pidama seda teenistust.
Seitse päeva söö hapnemata leiba ja seitsmendal päeval olgu Issanda püha!
Hapnemata leiba söödagu seitse päeva; ärgu nähtagu su juures hapnenut ja ärgu nähtagu haputaignat kogu su maa-alal!
Ja sel päeval seleta oma pojale, öeldes: See on ühenduses sellega, mis Issand mulle tegi, kui ma Egiptusest lahkusin.
See olgu sulle nagu märgiks käe peal ja meeldetuletuseks silmade vahel, et Issanda Seadus oleks su suus; sest Issand tõi sind vägeva käega Egiptusest välja.
Seda seadlust pead sa täitma määratud ajal aastast aastasse!
Psalm 78 Siis ta andis käsu pilvedele ülal ja avas taeva uksed
ning laskis sadada nende peale mannat toiduks; ta andis neile taeva vilja.
Inimene sõi inglite leiba; ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai.
Ta tõstis taeva alla idatuule ja ajas üles oma vägevusega lõunatuule;
ja ta laskis nende peale sadada liha nagu põrmu ja tiivulisi linde nagu mere liiva,
ning pillutas need nende leeri keskele, ümber nende majade.
Siis nad sõid ja nende kõhud said kõvasti täis. Nii ta saatis neile, mida nad himustasid.
Matteuse 16 Ja vastaskaldale minekul olid jüngrid unustanud leiba kaasa võtta.
Aga Jeesus ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!”
Ent nemad arutlesid endamisi: „See ongi see, et me ei võtnud leiba kaasa!”
Jeesus aga ütles seda märgates: „Mis te arutlete endamisi, te nõdrausulised, et teil ei ole leiba?!
Kas te ikka veel ei mõista? Kas teil ei ole meeles need viis leiba viiele tuhandele ja mitu korvitäit te saite?
Ja need seitse leiba neljale tuhandele ja mitu korvitäit te saite?
Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei öelnud leibade kohta: Hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!?”
Siis nad mõistsid, et ta ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest.