Piibel.NET
Otsing Ps 54; Km 6:1-10; 1Kr 2:1-5
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Kohtumõistjate 6 Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ning Issand andis nad seitsmeks aastaks Midjani kätte.
Midjani käsi Iisraeli peal osutus tugevaks ja Midjani pärast tegid Iisraeli lapsed endile need mägedes olevad õõned ja koopad ning redupaigad.
Ja alati, kui Iisrael oli külvanud, tulid Midjan ja Amalek ning hommikumaalased ja tungisid neile kallale
ja lõid nende vastu leeri üles ning hävitasid maa vilja kuni Assa teelahkmeni ega jätnud Iisraelile toidust järele, samuti mitte lammast, härga ega eeslit.
Sest nad tulid oma karjadega ja telkidega, tulid otsekui rohutirtsuparv, neid ja nende kaameleid oli arvamatu palju; ja tulles maale, nad rüüstasid selle.
Nii jäi Iisrael väga kehvaks Midjani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole.
Ja kui Iisraeli lapsed Midjani pärast Issanda poole kisendasid,
siis läkitas Issand Iisraeli laste juurde prohveti, kes neile ütles: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Mina tõin teid ära Egiptusest ja tõin teid välja orjusekojast.
Mina päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi teie rõhujate käest; mina ajasin nad ära teie eest ja andsin teile nende maa.
Ja mina ütlesin teile: Mina olen Issand, teie Jumal, ärge kartke emorlaste jumalaid, kelle maal te elate! Teie aga ei ole mu häält kuulda võtnud.”
Psalm 54 Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti õpetuslaul,
kui Siifi mehed tulid ja ütlesid Saulile: „Eks Taavet ole peidus meie juures.”
Jumal, päästa mind oma nime abil ja aja mu asja oma vägevuse varal!
Jumal, kuule mu palvet, pane tähele mu suu kõnet!
Sest muulased kipuvad mu kallale ja vägivaldsed püüavad mu hinge; nad ei sea Jumalat oma silma ette. Sela.
Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on mu hinge tugi.
Lasku ta tulla tagasi õnnetus minu varitsejaile, oma ustavusega hävita nad!
Hea meelega ma toon sulle ohvreid, ma tänan su nime, Issand, sest see on hea.
Sest ta tõmbas mind välja kõigist kitsikustest ja mu silmad parastasid mu vaenlasi.
1. Korintose 2 Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust.
Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust.
Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas
ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega,
et teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes.