Piibel.NET
Otsing Ps 44:9-10,15-27;5Ms 34;Js 26:20-27:1
(30 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
5. Moosese 34 Ja Mooses läks Moabi lagendikelt üles Nebo mäele, Pisgaa tippu, mis on Jeeriko kohal, ja Issand näitas temale kogu maad: Gileadi kuni Daanini,
kogu Naftali, Efraimi ja Manasse maad, kogu Juuda maad kuni lääne mereni,
Lõunamaad ja Jordani piirkonda, Jeeriko orgu, Palmidelinna - kuni Soarini.
Ja Issand ütles temale: „See on see maa, mille ma vandega tõotasin Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, öeldes: Sinu soole ma annan selle. Ma olen lasknud sind vaadata oma silmaga, aga sinna sa ei lähe!”
Ja Issanda sulane Mooses suri seal Moabimaal Issanda sõna kohaselt.
Ja ta mattis tema orgu Moabimaal, Beet-Peori kohale, aga tänapäevani ei tea ükski tema hauda.
Ja Mooses oli surres sada kakskümmend aastat vana; ta silm ei olnud tuhmunud ega ramm raugenud.
Ja Iisraeli lapsed nutsid Moosest Moabi lagendikel kolmkümmend päeva, siis alles lakkasid nutupäevad - lein Moosese pärast.
Ja Joosua, Nuuni poeg, oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli pannud oma käed ta peale; ja Iisraeli lapsed kuulasid teda ning tegid, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud.
Aga Iisraelis ei tõusnud enam niisugust prohvetit nagu Mooses, keda Issand tundis palgest palgesse,
kõigi tunnustähtede ja imetegude poolest, millega Issand teda läkitas, et ta teeks neid Egiptusemaal vaaraole ja kõigile ta sulastele ja kogu ta maale,
kõige selle vägeva käe poolest ja kõige selle suure hirmu poolest, mille Mooses tekitas kogu Iisraeli silma ees.
Psalm 44 Kogu päeva me kiidame Jumalat ning tahame su nime tänada igavesti. Sela.
Ometi sa tõukasid ära ning häbistasid meid ega lähe välja meie sõjaväega.
Sa teed meid mõistusõnaks paganate suus ja põhjuseks vangutada pead rahvaste seas.
Iga päev on mu teotus mu ees, ja mu palge häbi katab mind
teotajate ja pilkajate sõnade pärast, vaenlaste ja kättemaksuhimuliste pärast.
See kõik on tulnud meie peale, ehkki me ei ole sind unustanud ega sinu lepingut rikkunud.
Meie süda ei ole sinust loobunud ega meie sammud kõrvale kaldunud sinu teerajalt,
et sa meid nii oled maha rõhunud šaakalite asupaigas ning oled meid katnud surmavarjuga.
Kui me oleksime unustanud oma Jumala nime ning laotanud oma käed võõra jumala poole,
eks Jumal oleks märganud seda? Sest tema tunneb ju südame saladusi.
Ei, sinu pärast tapetakse meid kogu päev, meid arvatakse tapalambaiks.
Virgu, Issand! Miks sa magad? Ärka üles, ära tõuka meid ära jäädavalt!
Miks sa peidad oma palge ja unustad meie viletsuse ja meie häda?