Piibel.NET
Otsing Ps 40:10-18;Jh 20:21-23;Ii 19:1-5,21
(18 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Iiob 19 Siis rääkis Iiob ja ütles:
„Kui kaua te piinate mu hinge ja jahvatate mind sõnadega?
Te mõnitate mind juba kümnendat korda häbenematult mulle peale käies.
Ja kui ma ka tõesti oleksin eksinud, siis jääks mu eksimus ainult mulle.
Kui te tõesti mu ees tahate suurustada ja mulle mu alandust ette heita,
Halastage mu peale, halastage, mu sõbrad, sest mind on tabanud Jumala käsi!
Psalm 40 Ma jutlustan õiglust suures koguduses; vaata, ma ei sule oma huuli, Issand, sina tead seda!
Su õiglust ma ei varjanud oma südames, sinu ustavusest ja su abist ma rääkisin, su heldust ja su tõde ma ei salga suure koguduse ees.
Sina, Issand, ära keela mulle oma halastust; sinu arm ja su ustavus hoidku mind alati!
Sest lugematud õnnetused on mind piiranud, kõik mu süüteod on mind kätte saanud - mul puudub neist ülevaade, neid on rohkem kui juuksekarvu mu peas ja mu süda kaotab julguse.
Issand, olgu sulle meelepärane mind vabastada! Tõtta mulle appi, Issand!
Häbenegu ja kohmetugu nad kõik, kes püüavad hävitada mu hinge; taganegu ja jäägu häbisse need, kellele meeldib mu õnnetus!
Vallaku jubedus oma häbitööst neid, kes mulle ütlevad: „Paras, paras!”
Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind; kes armastavad sinu päästet, need öelgu alati: „Suur on Issand!”
Mina olen vilets ja vaene, aga Issand mõtleb mu peale! Sina oled mu abi ja mu päästja! Mu Jumal, ära viivita!
Johannese 20 Jeesus ütles nüüd neile taas: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.”
Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: „Võtke vastu Püha Vaim!
Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud.”