Piibel.NET
Otsing Ps 40,5;Jh 1,41;Fl 4,8–14; 1Mak 2,29–41
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 40 Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole.
Johannese 1 Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle: „Me oleme leidnud Messia!” - see on tõlkes „Kristuse”.
Filipi 4 Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!
Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.
Väga suureks rõõmuks Issandas oli mulle see, et te viimaks jälle virgusite mõtlema minule; sest teie olete ju mõelnud, aga teil polnud sobivat juhust.
Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on.
Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses.
Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.
Ometi, te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest.
1. Makkabite 2 Siis ka paljud, kes nõudsid õigust ja õiglust, läksid kõrbe, et elada seal,
nemad ise, nende lapsed ja naised ning nende karjad, sest vaen nende vastu süvenes üha.
Kuningameestele ja neile väehulkadele, kes olid Jeruusalemmas, Taaveti linnas, anti aga teada, et mehed, kes olid põlanud kuninga käsku, olid läinud kõrbe koobastesse.
Paljud jooksid siis neile järele ja leidnud nad, lõid leeri üles nende vastu ja valmistusid nendega sõdima hingamispäeval.
Nad ütlesid neile: „Küllalt nüüd! Tulge välja, tehke kuninga sõna järgi, siis te jääte elama!”
Need aga vastasid: „Meie ei tule välja ega tee kuninga sõna järgi, et peaksime teotama hingamispäeva.”
Ja nad hakkasid nendega sõdima.
Need aga ei hakanud vastu, ei visanud mitte kivigi nende poole ega sulgenud koopaid,
vaid ütlesid: „Meie kõik tahame surra oma vagaduses. Taevas ja maa on meie tunnistajad, et teie meid ülekohtuselt tapate.”
Teised alustasid aga hingamispäeval sõda nende vastu, ja nõnda nad surid, nemad ja nende naised ja lapsed ning nende karjad, ligi tuhat inimhinge.
Kui Mattatias ja tema sõbrad sellest teada said, siis nad leinasid nende pärast väga.
Ja nad ütlesid üksteisele: „Kui meie kõik teeme nõnda, nagu meie vennad tegid, ega võitle paganate vastu oma hinge ja õiguste eest, siis nad hävitavad meid varsti maa pealt.”
Selsamal päeval nad otsustasid, üteldes: „Meie võitleme igaühe vastu, kes tuleb meiega sõdima hingamispäeval, et me kõik ei sureks, nõnda nagu surid meie vennad koobastes.”