Piibel.NET
Otsing Ps 38:2-5,10,16-23;Ii 2:1-10 või Brk 2:16-18;Mk 14:32-42
(37 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Iiob 2 Ja ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda ees, tuli ka saatan nende sekka ja seisis Issanda ees.
Ja Issand küsis saatanalt: „Kust sa tuled?” Ja saatan vastas Issandale: „Maad mööda hulkumast ja rändamast.”
Siis Issand ütles saatanale: „Kas oled pannud tähele mu sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: ta on vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Ikka veel peab ta kinni oma vagadusest, kuigi sa kihutasid mind tema vastu teda ilma põhjuseta hävitama.”
Aga saatan vastas Issandale ning ütles: „Nahk naha vastu, ja mees annab kõik, mis tal on, oma hinge eest.
Aga siruta ometi oma käsi ning puuduta tema luud ja liha! Kas ta siis õnnistab su palet?”
Ja Issand ütles saatanale: „Vaata, ta on su käes! Säästa ainult tema hing!”
Siis saatan läks Issanda juurest ära ja lõi Iiobit kurjade paisetega jalatallast pealaeni.
Iiob aga võttis enesele potikillu, et sellega ennast kaapida; ja ta istus tuha sees.
Siis ta naine ütles temale: „Kas sa veelgi oma vagadusest kinni pead? Nea Jumalat ja sure!”
Aga ta vastas temale: „Sinagi räägid, nagu rumalad naised räägivad. Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja?” Kõige selle juures ei teinud Iiob oma huultega pattu.
Psalm 38 Issand, ära nuhtle mind oma vihas ja ära karista mind oma vihaleegis!
Sest sinu nooled on alla tulnud mu sisse ja su käsi vajub mu peale.
Ei ole midagi tervet mu lihas sinu pahameele pärast; ei ole rahu mu kontides mu patu pärast.
Sest kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea; nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kui ma suudan kanda.
Issand, kõik mu igatsus on sinu ees, ja mu ohkamine pole peidetud sinu eest.
Sest sind, Issand, ma ootan; sina, Issand, mu Jumal, vastad!
Sest ma ütlen: Ärgu minust rõõmustagu need, kes mu jala vääratusel suurustasid mu vastu!
Ma olen ju kukkumas ja mu valu on alati mu ees.
Sest ma pean tunnistama oma pahategu, ma olen mures oma patu pärast.
Aga mu vaenlased elavad hästi, nad on vägevad, ja palju on neid, kes mind asjata vihkavad
ja kes head tasuvad kurjaga, kes on mu vastased, sellepärast et ma head taga nõuan.
Ära mind hülga, Issand, mu Jumal, ära ole minust kaugel!
Tõtta mulle appi, Issand, sa mu pääste!
Markuse 14 Ja nad tulid paika, mille nimi on Ketsemani. Ja Jeesus ütles oma jüngritele: „Istuge siin, seni kui ma olen palvetanud!”
Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust.