Piibel.NET
Otsing Ps 37:23-40; 1Sm 8:1-18; Hb 6:1-12
(48 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Saamueli 8 Kui Saamuel jäi vanaks, siis pani ta oma pojad Iisraelile kohtumõistjaiks.
Tema esmasündinud poja nimi oli Joel ja tema teise poja nimi oli Abija; nad olid kohtumõistjaiks Beer-Sebas.
Aga ta pojad ei käinud tema teedel, vaid ajasid kasu taga ja võtsid meelehead ning väänasid õigust.
Siis kogunesid kõik Iisraeli vanemad ja tulid Saamueli juurde Raamasse
ning ütlesid temale: „Vaata, sa oled jäänud vanaks ja su pojad ei käi su teedel. Pane nüüd meile kohut mõistma kuningas, nagu on kõigil rahvail!”
Aga see kõne oli Saamueli silmis paha, kui nad ütlesid: „Anna meile kuningas, kes meile kohut mõistaks!” Ja Saamuel palus Issandat.
Ja Issand ütles Saamuelile: „Kuule rahva häält kõiges, mida nad sulle ütlevad, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma kuningat!
Nõnda nagu on kõik need teod, mis nad on teinud alates päevast, kui ma tõin nad ära Egiptusest, kuni tänapäevani, jättes mind maha ja teenides teisi jumalaid, nõnda nad teevad ka sinule.
Aga nüüd kuule nende häält! Hoiata neid ainult tõsiselt ja kuuluta neile selle kuninga õigust, kes hakkab nende üle valitsema!”
Ja Saamuel kõneles kõik Issanda sõnad rahvale, kes nõudis temalt kuningat.
Ta ütles: „Niisugune on selle kuninga õigus, kes hakkab teie üle valitsema: ta võtab teie pojad ning paneb nad oma sõjavankrite peale ja ratsahobuste selga või laseb neid joosta oma sõjavankri ees;
ta paneb neist enesele tuhandepealikuid ja viiekümnepealikuid; ta paneb neid kündma tema kündi ja lõikama tema lõikust ning valmistama temale sõjariistu ja vankrivarustust;
ta võtab teie tütred salvisegajaiks, keetjaiks ja küpsetajaiks;
ta võtab teie parimad põllud, viinamäed ja õlipuud ning annab oma sulastele;
ta võtab kümnist teie viljapõldudelt ja viinamägedelt ning annab oma hoovkondlastele ja sulastele;
ta võtab teie sulased ja teenijad ja parimad noored mehed, nõndasamuti teie eeslid, ja paneb oma tööle;
ta võtab kümnist teie lammastest ja kitsedest ning te peate olema temale sulasteks.
Ja kui te siis kisendate oma kuninga pärast, kelle te enestele olete valinud, siis Issand ei vasta teile.”
Psalm 37 Issanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab seda, kelle tee on tema meele järgi.
Kui ta langeb, ei kuku ta maha, sest Issand toetab ta kätt.
Ma olin noor ja olen vanaks saanud; aga ma pole näinud õiget hüljatuna ega tema lapsi leiba kerjavat.
Kogu päeva on ta armuline ja laenab välja ja ta järeltulev põlv on õnnistuseks.
Pöördu kurjast ja tee head, siis sa jääd oma elukohta igavesti!
Sest Issand armastab õiglust ega hülga oma vagasid; neid hoitakse igavesti; aga õelate seeme hävitatakse.
Õiged pärivad maa ja elavad seal põliselt.