Piibel.NET
Otsing Ps 33,21;1Ts 5,16–17;Rm 4,1–8; 1Ms 19,30–38
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 19 Ja Lott läks Soarist üles ning elas mäestikus koos oma kahe tütrega, sest ta kartis elada Soaris; ta elas ühes koopas, tema ise ja ta mõlemad tütred.
Kord ütles vanem nooremale: „Meie isa on vana ja maal pole ühtegi meest, kes tuleks meie juurde kogu maailma kombe järgi.
Tule, joodame oma isa veiniga ja magame temaga, et saaksime oma isalt järeltulija!”
Ja nad jootsid oma isa sel ööl veiniga ja vanem läks ning magas oma isaga; see ei märganudki, millal too maha heitis või üles tõusis.
Ja järgmisel päeval ütles vanem nooremale: „Vaata, ma magasin eile oma isaga. Joodame ka sel ööl teda veiniga, siis mine maga sina temaga, et saaksime oma isalt järeltulija!”
Ja nad jootsid ka sel ööl oma isa veiniga ja noorem läks ning magas temaga; see ei märganudki, millal too maha heitis või üles tõusis.
Ja Loti mõlemad tütred jäid oma isast lapseootele.
Ja vanem sünnitas poja ning pani temale nimeks Moab + Nimi Moab meenutab heebrea sõna me'ab 'isast'.  ; see on moabide isa tänapäevani.
Ja noorem sünnitas ka poja ning pani temale nimeks Ben-Ammi + Nimi Ben-Ammi tähendab 'mu oma rahva poeg' ja viitab ammonlastele.  ; see on ammonlaste isa tänapäevani.
Psalm 33 Sest temas on rõõmus meie süda ja me loodame tema püha nime peale.
Rooma 4 Mis me siis ütleme oma lihase esiisa Aabrahami leidnud olevat?
Sest kui Aabraham on mõistetud õigeks tegude tõttu, siis tal on, millega kiidelda, kuid mitte Jumala ees.
Sest mida ütleb Pühakiri? „Aabraham uskus Jumalat, ja see arvestati talle õiguseks.”
Tegude tegijale ei arvestata palka mitte armust, vaid vastavalt võlale.
Aga sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks jumalakartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk,
nõnda nagu Taavet ütleb õndsa olevat inimese, kellele Jumal arvestab õigust tegudest sõltumatult:
„Õndsad on need, kelle ülekohus on andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud.
Õnnis on mees, kelle pattu Issand ei arvesta.”
1. Tessaloonika 5 Rõõmustage alati,
palvetage lakkamatult,