Piibel.NET
Otsing Ps 26; Ob 1-9; Ilm 7:9-17
(42 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 26 Taaveti laul. Mõista mulle õigust, Issand, sest ma olen elanud laitmatuses ja olen lootnud Issanda peale ilma kõikumata!
Katsu mind läbi, Issand, ja proovi mind, sulata mu neerud ja mu süda!
Sest sinu heldus on mu silma ees ja ma käin sinu tões.
Ma ei ole istunud koos valelike inimestega ega lähe kaasa salalikega.
Ma vihkan kurjade kogu ega istu õelate kilda.
Ma pesen oma käsi süütuses ja käin sinu altari ümber, Issand,
et kuuldavale tuua tänu ja jutustada kõiki su imeasju.
Issand, ma armastan su koja asukohta ja su auhiilguse asupaika!
Ära korista mu hinge koos patustega ega mu elu koos meestega, kes verd valavad,
kelle kätes on häbitöö ja kelle parem käsi on täis altkäemaksu!
Aga mina tahan käia laitmatuses; lunasta mind ja ole mulle armuline!
Mu jalg seisab tasasel teel. Kogudustes ma kiidan sind, Issand!
Obadja 1 Obadja nägemus. „Nõnda ütleb Issand Jumal Edomi kohta - me oleme kuulnud sõnumit Issandalt ja käskjalg on läkitatud rahvaste juurde: „Üles, tõuskem sõdima tema vastu!”
Vaata, ma teen sind pisikeseks rahvaste keskel, sind põlatakse väga.
Su südame ülbus petab sind, kes sa elad kaljulõhedes, kes sa oled rajanud oma asupaiga kõrgele ja mõtled oma südames: „Kes võiks mind tõugata alla maa peale?”
Kuigi sa tõuseksid kotka kõrgusele ja kuigi su pesa oleks tehtud tähtede sekka, tooksin ma su sealt alla, ütleb Issand.
Kui su juurde tulevad vargad või öised röövlid - kuidas sind siis laastatakse! Eks nad varasta vaid niipalju, kui neile on vaja? Kui sulle tulevad viinamarjakorjajad, kas nad ei jäta midagi järelnoppimiseks?
Ah, kuidas küll uuritakse Eesavit, tuhnitakse tema peidetud varandusi.
Kõik su liitlased ajavad sind piirini, su sõbrad petavad sind, võtavad su üle võimust, su leiva sööjad seavad sulle lõksu. - „Tema ei taipa midagi!” -
Kas see ei tule kätte sel päeval, ütleb Issand, kui ma hävitan targad Edomist ja mõistlikud Eesavi mäelt?
Siis, Teeman, ehmuvad su kangelased, sest Eesavi mäestikust tapetakse viimne kui mees.
Süüteo pärast, vägivalla pärast su venna Jaakobi kallal katab sind häbi ja sind hävitatakse igaveseks.
Sel päeval, kui sa seisid eemal, päeval, kui võõrad viisid ära ta varanduse, kui muulased tulid ta väravasse ja heitsid liisku Jeruusalemma pärast, olid sinagi nagu üks neist.
Ära vaata põlgusega oma venna peale tema viletsuse ajal; ära rõõmusta Juuda laste pärast nende hukkumispäeval; ära oma suuga suurusta hädapäeval!
Ära mine sisse mu rahva väravast tema õnnetuspäeval; ära sinagi tunne rõõmu tema hädast ta õnnetuspäeval; ära pista kätt tema varanduse külge tema õnnetuspäeval!