Piibel.NET
Otsing Ps 17,7;1Pt 4,14;1Kr 7,17–24; 1Mak 3,27–41
(25 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 17 Osuta imeliselt oma heldust, sa nende päästja, kes otsivad su juures pelgupaika su paremale käele vastupanijate eest!
1. Korintose 7 Siiski, nagu Issand igaühele on jaganud, nagu Jumal igaühe on kutsunud, nii ta jätkaku! Ja nõnda ma korraldan kõigis kogudustes.
Kui keegi on kutsutud ümberlõigatuna, ärgu ta seda varjaku; kui keegi on kutsutud eesnahaga, ärgu lasku ennast ümber lõigata!
Ümberlõikamine ei ole midagi ja eesnahk ei ole midagi, vaid oluline on Jumala käskude pidamine.
Igaüks püsigu selles kutses, milles ta on kutsutud!
Kui sa oled kutsutud orjana, ära hooli sellest; aga kui sa võiksid saada vabaks, kasuta pigem seda!
Sest orjana Issanda poolt kutsutu on Issanda vabakslastu, niisamuti vabana kutsutu on Kristuse ori. + Paulus viitab siin rooma praktikale, mille kohaselt isandal oli õigus ori vabastada. Vabastatud ori jäi tavaliselt vabana isanda teenistusse.  
Te olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks!
Vennad, püsigu igaüks Jumala ees selles, milles ta on kutsutud!
1. Peetruse 4 Õndsad olete teie, kui teid teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse Vaim, Jumala Vaim.
1. Makkabite 3 Kui kuningas Antiohhos neid sõnumeid kuulis, siis ta vihastas väga ja läkitas käskjalad ning laskis koguda kõik oma kuningriigi jõud, väga tugeva sõjaväe.
Ta avas oma varaaida ja andis sõjameestele aastapalga, käskides neid valmis olla igaks olukorraks.
Aga kui ta nägi, et raha varaaidast lõppes ja maa sissetulekud olid väikesed segaduse ja kahju tõttu, mis ta oli maale toonud ammust ajast kehtinud seaduste tühistamisega,
siis ta kartis, et temal midagi ei ole, nagu juba varem oli mõnikord sündinud, kulutuseks ja kingitusteks, mida ta varem oli andnud helde käega ja rikkalikumalt kui endised kuningad.
Ja tema hing oli suures kimbatuses. Ta otsustas siis minna Pärsiasse ja võtta maksu sealsetest piirkondadest ning koguda palju raha.
Ning ta jättis Lüüsiase, auväärse ja kuninglikust soost mehe riigi asju ajama Eufrati jõest kuni Egiptuse piirideni
ja kasvatama tema poega Antiohhost, kuni ta ise tagasi tuleb.
Ta andis temale poole sõjaväge ja elevandid ning meelevalla kõige üle, mis temal endal kavas oli, nõndasamuti Juudamaa ja Jeruusalemma elanike üle,
et ta saadaks nende vastu sõjaväe purustama ja hävitama Iisraeli väge ning seda, mis Jeruusalemmast oli järele jäänud, ja kaotama sellest paigast mälestuse neist,
ja et ta pidi asustama võõramaalasi kõigisse nende paigusse ning liisu läbi jaotama nende maa.
Kuningas ise võttis järelejäänud poole sõjaväge ja läks aastal sada nelikümmend seitse Antiookiast, oma kuninglikust linnast, et minna üle Eufrati ja läbida kõrgendikku.
Lüüsias valis Ptolemaiose, Dorümenese poja, ja Nikanori ja Gorgiase, vaprad mehed kuninga sõprade hulgast,
ja saatis koos nendega nelikümmend tuhat jalameest ja seitse tuhat ratsanikku Juudamaale rüüstama seda kuninga käsu kohaselt.
Nad läksid siis kogu oma sõjaväega ja tulid ning lõid leeri üles lagendikule Emmause lähedal.
Kui piirkonna kaupmehed neist kuulda said, siis nad võtsid väga palju hõbedat ja kulda ning jalaraudu, ja tulid leeri, et osta Iisraeli lapsi orjadeks. Ja nendega ühinesid Süüria ja vilistite maa sõjaväed.