Piibel.NET
Otsing Ps 147:12-20;Lk 5:27-32;Js 43:22-25
(19 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 147 Ülista, Jeruusalemm, Issandat! Siion, kiida oma Jumalat!
Sest tema on teinud tugevaks su väravate riivid, tema õnnistab su lapsi sinu sees.
Ta annab rahu su piirile, ta küllastab su tuumaka nisuga.
Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb tema sõna.
Ta annab lund nagu villa, ta külvab halla nagu tuhka.
Ta viskab oma jääd nagu palukesi: kes võib püsida tema külma ees?
Ta läkitab oma sõna ja sulatab nad; ta laseb oma tuult puhuda ja veed vulisevad.
Ta annab teada oma sõna Jaakobile ja Iisraelile oma määrused ja seadused.
Nõnda ei ole tema teinud ühelegi paganarahvale, ja tema seadusi ei ole nad tundnud. Halleluuja!
Jesaja 43 Aga ei ole sina, Jaakob, mind kutsunud, ei ole sina, Iisrael, minu pärast vaeva näinud.
Sina ei ole mulle toonud oma põletusohvrite lambaid ega ole mind austanud oma tapaohvritega; mina ei ole sind pannud orjama roaohvriga ega ole vaevanud viirukiga.
Sina ei ole mulle ostnud raha eest kalmuseid ega ole mind küllastanud oma tapaohvrite rasvaga, vaid sa oled mulle tüli teinud oma pattudega, oled mind vaevanud oma süütegudega.
Mina, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega pea meeles su patte.
Luuka 5 Pärast seda läks Jeesus välja ja nägi tölnerit, nimega Leevi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!”
Ja Leevi tõusis, jättis kõik maha ja järgnes Jeesusele.
Ja Leevi tegi Jeesusele oma kodus suure pidusöögi ja suur hulk tölnereid ja muid istus nendega koos lauda.
Ent variserid ja nende kirjatundjad nurisesid tema jüngrite vastu: „Miks te sööte ja joote koos tölnerite ja patustega?”
Ja Jeesus vastas neile: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged.
Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meeleparandusele.”