Piibel.NET
Otsing Ps 147:12-20;Lk 5:17-26;Õp 14:21-34
(33 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 147 Ülista, Jeruusalemm, Issandat! Siion, kiida oma Jumalat!
Sest tema on teinud tugevaks su väravate riivid, tema õnnistab su lapsi sinu sees.
Ta annab rahu su piirile, ta küllastab su tuumaka nisuga.
Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb tema sõna.
Ta annab lund nagu villa, ta külvab halla nagu tuhka.
Ta viskab oma jääd nagu palukesi: kes võib püsida tema külma ees?
Ta läkitab oma sõna ja sulatab nad; ta laseb oma tuult puhuda ja veed vulisevad.
Ta annab teada oma sõna Jaakobile ja Iisraelile oma määrused ja seadused.
Nõnda ei ole tema teinud ühelegi paganarahvale, ja tema seadusi ei ole nad tundnud. Halleluuja!
Õpetussõnad 14 Kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga kes halastab hädaliste peale, on õnnis.
Eks eksi ju need, kes kavatsevad kurja? Aga heldus ja tõde on nendega, kes kavatsevad head.
Igast vaevanägemisest on kasu, aga tühjast kõnest ainult kahju.
Tarkade kroon on nende rikkus, alpide rumalus jääb rumaluseks.
Tõetruu tunnistaja päästab hingi, aga kes sepitseb valesid, petab.
Issanda kartuses on tugeva lootus ja varjupaik tema lastele.
Issanda kartus on eluallikas surmapaeltest pääsemiseks.
Rahva rohkus on kuninga uhkus, aga rahva vähesus on vürsti hukk.
Pikameelsel on palju arukust, aga kannatamatu näitab suurimat rumalust.
Südamerahu on ihule eluks, aga kadedus on otsekui mädanik luudes.
Kes rõhub viletsat, teotab tema Loojat, aga kes halastab vaese peale, austab Loojat.
Õel kukutatakse tema kurjuse pärast, aga õigel on surmaski varjupaik.
Mõistliku südames hingab tarkus, aga alpide sees pole seda tunda.
Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele.
Luuka 5 Ja ühel päeval, kui Jeesus oli õpetamas, istus seal ka varisere ja seadusetundjaid, kes olid tulnud kõigist Galilea ja Juudamaa küladest ja Jeruusalemmast. Ja Issanda vägi oli Jeesuse peal haigete tervendamiseks.
Ja ennäe, mehed kandsid kanderaamiga inimest, kes oli halvatud, ja püüdsid teda sisse tuua ning asetada Jeesuse ette.