Piibel.NET
Otsing Ps 147:12-20; 1Aj 28:1-10; 1Kr 3:10-17
(27 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Ajaraamat 28 Ja Taavet kogus Jeruusalemma kõik Iisraeli vürstid, suguharude vürstid ja rühmade ülemad, kes kuningat teenisid, tuhande- ja sajapealikud, kuninga ja tema poegade kõigi varanduste ja karjade ülevaatajad koos ametimeeste, sõjakangelaste ja kõigi vahvate võitlejatega.
Ja kuningas Taavet tõusis jalule ning ütles: „Kuulge mind, mu vennad ja mu rahvas! Mul oli südame peal ehitada puhkekoda Issanda seaduselaekale ja meie Jumala jalgade järile, ja ma olin valmistunud ehitama.
Aga Jumal ütles mulle: Sina ära ehita mu nimele koda, sest sa oled sõjamees ja oled verd valanud!
Issand, Iisraeli Jumal, valis mind küll kõigest mu isa perest, et ma oleksin igavesti Iisraeli kuningas. Sest ta valis vürstiks Juuda ja Juuda soost mu isa pere. Ja mu isa poegade hulgast meeldisin mina temale, et ta mind tõstis kogu Iisraeli kuningaks.
Ja kõigist minu poegadest, aga Issand on mulle palju poegi andnud, on ta valinud mu poja Saalomoni istuma Issanda kuningriigi aujärjele, Iisraeli üle valitsema.
Ja ta ütles mulle: Saalomon, su poeg, ehitab mu koja ja mu õued, sest ma olen valinud tema enesele pojaks ja ma tahan olla temale isaks.
Ja mina kinnitan tema kuningriigi igaveseks ajaks, kui ta kindlaks jääb ja täidab mu käske ja seadlusi nõnda nagu praegu.
Ja nüüd, kogu Iisraeli, Issanda koguduse silma ees ja meie Jumala kuuldes ma ütlen: Pange tähele ja täitke kõiki Issanda, oma Jumala käske, et võiksite omaks pidada seda head maad ja jätta see pärandiks igaveseks ajaks oma lastele pärast teid!
Ja sina, mu poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest Issand uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid! Kui sa teda otsid, siis sa leiad ta, aga kui sa ta maha jätad, siis ta heidab su ära igaveseks ajaks.
Vaata siis nüüd, sest Issand on sinu valinud koda ehitama pühamuks! Ole vahva ja tee seda!”
Psalm 147 Ülista, Jeruusalemm, Issandat! Siion, kiida oma Jumalat!
Sest tema on teinud tugevaks su väravate riivid, tema õnnistab su lapsi sinu sees.
Ta annab rahu su piirile, ta küllastab su tuumaka nisuga.
Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb tema sõna.
Ta annab lund nagu villa, ta külvab halla nagu tuhka.
Ta viskab oma jääd nagu palukesi: kes võib püsida tema külma ees?
Ta läkitab oma sõna ja sulatab nad; ta laseb oma tuult puhuda ja veed vulisevad.
Ta annab teada oma sõna Jaakobile ja Iisraelile oma määrused ja seadused.
Nõnda ei ole tema teinud ühelegi paganarahvale, ja tema seadusi ei ole nad tundnud. Halleluuja!
1. Korintose 3 Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab!
Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus.
Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest -
kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on.
Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga.
Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule.