Piibel.NET
Otsing Ps 143,2;Lk 7,48.50;Fl 1,18b–26; 1Mak 4,52–61
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 143 Ja ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elav inimene ei ole õige sinu palge ees!
Luuka 7 Aga naisele ta ütles: „Sinu patud on sulle andeks antud!”
Aga tema ütles naisele: „Sinu usk on sind päästnud, mine rahuga!”
Filipi 1 Aga mis sellest! Kui Kristust kuulutatakse igal kombel, olgu tagamõttega, olgu tõemeeli, siis selle üle ma rõõmustan. Kuid tahan ka edaspidi rõõmustada,
sest ma tean, et see tuleb mulle päästeks teie eestpalve ja Jeesuse Kristuse Vaimu abi kaudu
minu ootust ja lootust mööda, et ma ei jää häbisse milleski, vaid et - nagu alati, nii ka nüüd - Kristus saab täiesti avalikult ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi.
Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu!
Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida.
Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem,
ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast.
Ja selles veendunult ma tean, et jään elama ja jään teie kõikide juurde teie usu edenemiseks ja rõõmuks,
et teie kiitlemine Kristuses Jeesuses rohkeneks minu kaudu selle tõttu, et ma tulen tagasi teie juurde.
1. Makkabite 4 Aga üheksanda kuu, see on kislevikuu kahekümne viiendal päeval, aastal sada nelikümmend kaheksa, tõusid nad varahommikul
ja ohverdasid seadusekohaseid ohvreid uuel põletusohvrialtaril, mille nad olid teinud.
Just selsamal aastaajal, selsamal päeval, mil paganad olid selle rüvetanud, pühitseti see nüüd uuesti laulude, tsitrite, kannelde ja simblite saatel.
Ja kogu rahvas heitis silmili maha; nad palvetasid ja saatsid tänu selle poole taevas, kes nende töö oli lasknud korda minna.
Nad pühitsesid altarit kaheksa päeva ja tõid rõõmuga põletusohvreid ning ohverdasid tänu- ja kiitusohvreid.
Ja nad kaunistasid templi esikülje kuldvanikute ja kilpidega, tegid uued väravad ja kambrid ning panid neile uksed ette.
Siis oli rahval väga suur rõõm, et paganate häbistus oli kõrvaldatud.
Juudas ja tema vennad ning kogu Iisraeli kogudus seadsid nüüd, et altari pühitsuspäevi pidi hõiskamise ja rõõmuga peetama igal aastal omal ajal kaheksa päeva, alates kislevikuu kahekümne viiendast päevast.
Selsamal ajal ehitasid nad ümber Siioni mäe kõrged müürid ja tugevad tornid, et paganad ei saaks jälle tulla seda tallama, nõnda nagu nad enne olid teinud.
Ja selle kaitseks paigutasid nad sinna sõjaväge. Nad kindlustasid ka Beet-Suuri, et see oleks kaitstud, et rahval oleks kindlus Idumea vastu.