Piibel.NET
Otsing Ps 138;2Ts 3:6-13;Km 18:1-6
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Kohtumõistjate 18 Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat; ja neil päevil otsis daanlaste suguharu enesele elamiseks pärisosa, sest kuni selle ajani ei olnud temale langenud pärisosa Iisraeli suguharude keskel.
Ja daanlased läkitasid oma suguvõsast viis meest, vaprad mehed oma piirkonnast Sorast ja Estaolist, maad kuulama ja uurima, ja nad ütlesid neile: „Minge uurige maad!” Ja need tulid Efraimi mäestikku Miika koja juurde ning ööbisid seal.
Kui nad olid Miika koja juures, siis tundsid nad ära noore mehe, leviidi hääle; nad põikasid sinna ja küsisid temalt: „Kes tõi sind siia? Mis sa siin teed? Mispärast sa siin oled?”
Ja ta vastas neile: „Miika tegi mulle nii ühte kui teist ja palkas mind, et ma oleksin temale preestriks!”
Siis nad ütlesid temale: „Küsi ometi Jumalalt, et saaksime teada, kas meie teekond, mida käime, õnnestub?”
Ja preester vastas neile: „Minge rahuga! Teie teekond, mida käite, on Issanda ees!”
Psalm 138 Taaveti laul. Ma tänan sind kõigest oma südamest, jumalate ees ma mängin sulle!
Ma kummardan su püha templi poole ja tänan su nime su helduse ja ustavuse pärast; sest suuremaks, kui on kõik su kuulsus, oled sa teinud oma tõotuse.
Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle; sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.
Sind, Issand, tänavad kõik ilmamaa kuningad, kui nad kuulevad sinu suu tõotusi,
ja nad laulavad Issanda teedel, et suur on Issanda au.
Sest Issand on kõrge ja näeb madalat, aga kõrgi ta tunneb kaugelt ära.
Kuigi ma käin keset kitsikust, elustad sina mind; mu vaenlaste viha vastu sa sirutad oma käe ja su parem käsi aitab mind.
Issand viib mu asja lõpule. Issand, sinu heldus kestab igavesti! Ära jäta maha oma kätetööd!
2. Tessaloonika 3 Aga meie käsime teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel vältida kõiki vendi, kes logelevad ja ei ela mitte pärimuse järgi, mille nad on meilt saanud.
Te teate ju ise, kuidas te peate meid võtma eeskujuks, sest meie ei ole teie keskel logelnud
ega ole kellegi juures leiba muidu söönud, vaid oleme vaeva nähes ja rühmates töötanud nii ööd kui päevad, et me ei koormaks kedagi teie seast.
Mitte et meil poleks seda meelevalda, vaid me tahaksime anda teile head eeskuju.
Sest ka siis, kui olime teie juures, käskisime teid: „Kes ei taha töötada, ärgu ka söögu!”
Me kuuleme ju, et mõned teie keskel elavad korratult ja ei tööta, vaid janditavad.
Niisuguseid me käsime ja manitseme Issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaikselt töötades sööksid oma leiba.
Teie aga, vennad, ärge tüdige head tehes!