Piibel.NET
Otsing Ps 135:1-9,15-21;Ap 7:44-50;Ps 135:1-9, 15-21;2Ms 25:17-22
(29 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 25 Tee puhtast kullast lepituskaas + Seaduselaeka kaas oli Jumala ligioleku ja lepituse paik.  , kaks ja pool küünart pikk ja poolteist küünart lai!
Tee kullast kaks keerubit; tee need sepisena lepituskaane kumbagi otsa!
Pane üks keerub ühte otsa ja teine keerub teise otsa; pange keerubid lepituskaane kumbagi otsa!
Keerubid sirutagu oma tiivad ülespoole, et nad tiibadega kataksid lepituskaant, ja nende palged olgu vastamisi; keerubite palged olgu lepituskaane poole!
Aseta lepituskaas laekale peale ja pane laekasse tunnistus, mille ma sulle annan!
Seal ma siis ilmutan ennast sulle ja kõnelen sinuga lepituskaanel mõlema keerubi vahel, mis on tunnistuslaeka peal, kõigest, mida ma sind käsin Iisraeli lastele öelda.
Psalm 135 Halleluuja! Kiitke Issanda nime, kiitke teie, Issanda sulased,
kes seisate Issanda kojas, meie Jumala koja õuedel!
Kiitke Issandat, sest Issand on hea; mängige tema nimele, sest see on kaunis!
Sest Issand on valinud enesele Jaakobi, omandiks võtnud Iisraeli.
Sest mina tean, et Issand on suur ja meie Issand on suurem kui kõik jumalad.
Kõik, mis Issandale meeldib, teeb ta taevas ja maa peal, meredes ja kõigis mere sügavikes.
Tema tõstab pilved maa otsast; tema teeb välgud vihmaks, ta toob tuule välja oma aitadest.
Ta lõi maha egiptlaste esmasündinud, nii inimeste kui loomade omad.
Ta saatis tunnustähti ja imesid sinu sekka, Egiptus, vaarao peale ja kõigi ta sulaste peale.
Paganate ebajumalad on hõbe ja kuld, inimeste kätetöö.
Suu neil on, aga nad ei räägi; silmad neil on, aga nad ei näe.
Kõrvad neil on, aga nad ei pane tähele; ei ole ka hingeõhku nende suus.
Nende sarnaseks saavad nende tegijad ja kõik, kes nende peale loodavad.
Iisraeli sugu, tänage Issandat! Aaroni sugu, tänage Issandat!
Leevi sugu, tänage Issandat! Teie, kes kardate Issandat, tänage Issandat!
Olgu tänatud Issand Siionist, tema, kes elab Jeruusalemmas! Halleluuja!
Apostlite 7 Meie isadel oli tunnistustelk kõrbes, nõnda nagu oli seadnud ingel, kes Moosesel käskis selle teha eeskuju järgi, mida ta oli näinud.
Selle telgi võtsid meie isad omaks ja koos Joosuaga tõid selle kaasa nende rahvaste maa vallutamisel, kelle Jumal oli tõuganud eemale meie isade palge eest. Nii see oli Taaveti päevini,
Taavet leidis armu Jumala silmis ja palus, et ta leiaks eluaseme Jaakobi soole.