Piibel.NET
Otsing Ps 133; Tn 2:1-23; Ap 4:23-31
(35 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 133 Palveteekonna laul Taavetilt. Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad!
See on nagu kallis õli pea peal, mis nõrgub alla habemesse, Aaroni habemesse, mis nõrgub alla tema rõivaste palistusse,
ja nagu Hermoni kaste, mis langeb maha Siioni mägedele. Sest sinna on Issand seadnud õnnistuse, elu igaveseks ajaks.
Taaniel 2 Ja Nebukadnetsari teisel valitsemisaastal nägi Nebukadnetsar unenäo, ja ta vaim muutus rahutuks ning tal läks uni ära.
Ja kuningas käskis kutsuda ennustajaid ja nõidu, posijaid ja Kaldea tarku, et nad seletaksid talle ta unenäo; ja nad tulid ning astusid kuninga ette.
Ja kuningas ütles neile: „Ma nägin unenäo ja mu vaim on rahutu, püüdes seda unenägu mõista.”
Ja Kaldea targad rääkisid kuningale aramea keeles + Tekstiosast 2:4 kuni 7. peatüki lõpuni on algtekst arameakeelne, ülejäänu heebreakeelne.  : „Kuningas elagu igavesti! Jutusta see unenägu oma sulastele, siis me anname sulle seletuse!”
Kuningas vastas Kaldea tarkadele: „Minu sõna on kindel: kui te ei seleta mulle ära unenägu ja selle tähendust, raiutakse teid tükkideks ja teie kojad tehakse rusudeks.
Aga kui te seletate mu unenäo ja selle tähenduse mulle ära, saate minult ande ja kingitusi ning suurt au. Nõnda et seletage mulle mu unenägu ja selle tähendus ära!”
Nad vastasid teist korda ja ütlesid: „Kuningas rääkigu oma sulastele, siis me anname sulle seletuse!”
Kuningas kostis ja ütles: „Ma mõistan tõesti, et te tahate aega võita, sest te näete, et minu sõna on kindel:
kui te ei seleta unenägu mulle ära, siis on teie kohta ainult see üks otsus. Te olete nõuks võtnud minu ees rääkida valelikke ja tühje sõnu, kuni ajad muutuvad. Seepärast öelge mulle unenägu, et ma teaksin, et te suudate ka selle tähenduse mulle teada anda!”
Kaldea targad vastasid kuningale ja ütlesid: „Ei ole maa peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada. Sest ükski suur ja vägev kuningas ei ole küsinud niisugust asja üheltki ennustajalt, nõialt või Kaldea targalt.
Jah, asi, mida kuningas küsib, on raske ja ei ole muid, kes suudaksid seda kuningale seletada, kui jumalad, kelle eluase ei ole inimeste juures.”
Selle peale kuningas ägestus ja vihastas väga ning käskis hukata kõik Paabeli targad.
Kui käsk oli antud, et targad pidi tapetama, siis otsiti ka Taanieli ja tema kaaslasi, et neidki tappa.
Siis pöördus Taaniel targalt ja arukalt kuninga ihukaitsepealiku Arjoki poole, kes oli läinud Paabeli tarku tapma.
Ta sõnas ja ütles Arjokile, kuninga pealikule: „Mispärast on kuningas andnud selle valju käsu?” Siis andis Arjok Taanielile asjaolu teada.
Ja Taaniel läks sisse ning palus kuningat, et temale antaks aega seletada unenäo tähendus kuningale.
Siis läks Taaniel oma kotta ja teatas asjaolust oma kaaslastele Hananjale, Miisaelile ja Asarjale,
et need paluksid taeva Jumalalt halastust selle saladuse asjus, et Taaniel ja tema kaaslased ei hukkuks koos teiste Paabeli tarkadega.
Siis ilmutati saladus Taanielile öises nägemuses; ja Taaniel kiitis taeva Jumalat.
Taaniel hakkas kõnelema ja ütles: „Jumala nimi olgu kiidetud igavikust igavikku! Sest tema päralt on tarkus ja vägi.
Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid; tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust.
Tema paljastab sügavused ja saladused, tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures elab valgus.