Piibel.NET
Otsing Ps 123; Jr 7:27-34; Mt 8:18-22
(17 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 123 Palveteekonna laul. Ma tõstan oma silmad sinu poole, kes istud taevas.
Vaata, otsekui sulaste silmad vaatavad oma isandate käte peale, otsekui teenija silmad vaatavad oma emanda käte peale, nõnda vaatavad meie silmad Issanda, meie Jumala peale, kuni tema meile armu annab.
Anna meile armu, Issand! Anna meile armu, sest meil on enam kui küllalt põlgusest!
Meie hing on küllalt saanud tunda jultunute irvitust ja uhkete põlgust.
Jeremija 7 Ja kui sa neile kõike seda räägid, siis nad ei kuula sind, ja kui sa neid hüüad, siis nad ei vasta sulle.
Seepärast ütle neile: See on rahvas, kes ei kuula Issanda, oma Jumala häält ega võta vastu hoiatust. Tõde on kadunud ja hävinud nende suust.
Lõika oma juuksed ja viska need ära, ja alusta nutulaulu küngastel, sest Issand on põlanud ja hüljanud oma vihaaluse sugupõlve.
Sest Juuda lapsed on kurja teinud minu silmis, ütleb Issand. Nad on asetanud oma jäledused kotta, millele on pandud minu nimi, ja on selle roojastanud.
Ja nad on ehitanud Põletuspaiga ohvrikünkad, mis on Ben-Hinnomi orus + Vrd 19:6-14 ja 2Kn 3:10. Ben-Hinnomi org, heebr Ge-(Ben-) Hinnom, asub Jeruusalemmast lõuna pool. Orus oli võõraste jumalate kummardamispaiku ja seal põletati jäätmeid. Põrgut tähistav sõna Gehenna (vrd näit Mt 5:22 'tulepõrgu') tuleneb oru nimest.  , et põletada tules oma poegi ja tütreid, mida mina ei ole käskinud ja mis mulle ei ole meeldegi tulnud.
Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil enam ei öelda Põletuspaik ja Ben-Hinnomi org, vaid Tapaorg, ja Põletuspaika maetaksegi, sest muud paika ei ole.
Ja selle rahva laibad saavad taeva lindude ja maa loomade roaks, aga peletajat ei ole.
Ja ma lõpetan Juuda linnadest ja Jeruusalemma tänavailt lustihääle ja rõõmuhääle, peigmehe hääle ja pruudi hääle, sest maa muutub varemeiks.
Matteuse 8 Aga kui Jeesus nägi rahvahulka enese ümber, käskis ta minna vastaskaldale.
Ja üks kirjatundja ütles tema juurde astudes: „Õpetaja, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa ka iganes läheksid!”
Ja Jeesus vastas talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal + Inimese Poeg võib siin tähendada Jeesuse tiitlit nagu tavaliselt, ent võimalik, et ka lihtsalt inimest, vrd Mk 2:28.  ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.”
Üks teine tema jüngritest ütles talle: „Issand, luba mul enne minna matma oma isa!”
Aga Jeesus vastas talle: „Järgne mulle ja lase surnuil oma surnud matta!”