Piibel.NET
Otsing Ps 120;Hb 5:1-6;Rm 3:23-26
(17 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 120 Palveteekonna laul. Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole ja tema vastas mulle.
Issand, vabasta mu hing valetajaist huultest ja petisest keelest!
Mida anda sulle, mida lisada sulle, petis keel?
Sangari teravaid nooli koos leetpõõsa tuliste sütega.
Häda mulle, et ma võõrana elan Mesekis, et ma viibin Keedari telkide keskel!
Juba kaua on mu hing elanud nende juures, kes vihkavad rahu.
Mina tahan rahu! Aga kui ma räägin, on nemad valmis sõjaks.
Rooma 3 sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest
ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses,
kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud
oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse.
Heebrealaste 5 Iga ülempreester, kes võetakse inimeste hulgast, seatakse inimeste asemel läbi käima Jumalaga, et ta tooks ande ja ohvreid pattude eest.
Ta suudab mõistvalt kohelda arutuid ja eksijaid, kuna ta isegi on nõrkusest piiratud.
Ja selle nõrkuse tõttu peab ta niisamuti nagu rahva, nõnda ka iseenese eest ohverdama pattude pärast.
Ja keegi ei võta enesele seda au ise, vaid Jumala kutsel nagu Aarongi.
Nõnda ei ole ka Kristus austanud ennast ise ülempreestriks saamisega, vaid see, kes talle on ütelnud: „Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin sinu.”
Nõnda ta ütleb ka teises kohas: „Sina oled igavesti preester Melkisedeki korra järgi.”