Piibel.NET
Otsing Ps 120; Jr 22:11-17; Lk 11:37-52
(30 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 120 Palveteekonna laul. Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole ja tema vastas mulle.
Issand, vabasta mu hing valetajaist huultest ja petisest keelest!
Mida anda sulle, mida lisada sulle, petis keel?
Sangari teravaid nooli koos leetpõõsa tuliste sütega.
Häda mulle, et ma võõrana elan Mesekis, et ma viibin Keedari telkide keskel!
Juba kaua on mu hing elanud nende juures, kes vihkavad rahu.
Mina tahan rahu! Aga kui ma räägin, on nemad valmis sõjaks.
Jeremija 22 Sest nõnda ütleb Issand Juuda kuninga Sallumi, Joosija poja kohta, kes valitses oma isa Joosija asemel, kes läks ära siit paigast: Tema ei tule enam siia tagasi,
vaid paika, kuhu ta vangi viidi, ta sureb ja ta ei saa enam näha seda maad.
Häda sellele, kes ehitab oma koja ebaõiglusega ja oma ülakambrid ülekohtuga, kes paneb oma ligimese palgata orjama ega anna temale ta tasu,
kes ütleb: Ma ehitan enesele ruumika koja, avarad ülakambrid, raiudes aknad, vooderdades seedritega ja võõbates punase värviga.
Kas sa selleks oled kuningas, et hoobelda seedritega? Eks sinu isagi söönud ja joonud, aga ometi tegi ta õigust ja oli õiglane. Siis oli tal hea põli.
Ta mõistis õigust viletsale ja vaesele, ja siis oli tal hea. Eks see tähenda minu tundmist? ütleb Issand.
Aga sinu silmad ja su süda ei näe muud kui omakasu, kuidas valada süütut verd ning teostada vägivalda ja rõhumist.
Luuka 11 Jeesuse rääkimise aegu palus keegi variser teda enese juurde lõunale. Jeesus läks sisse ja istus maha.
Variser imestas, et ta enne lõunasööki käsi ei pesnud.
Aga Issand ütles talle: „Teie, variserid, puhastate nüüd karika ja vaagna küll väljastpoolt, teie sisemus aga on täis rüüstet ja kurjust.
Te mõistmatud, eks see, kes on teinud välispidise, ole teinud ka seespidise?
Ent andke seesolev halastusanniks, ja vaata, siis on teile kõik puhas!
Kuid häda teile, variserid, et te maksate kümnist mündist ja ruudist ja igast aedviljast, aga lähete mööda kohusest ja Jumala armastusest! Neid asju tuleb teha, kuid teisi ei tohi jätta hooletusse.
Häda teile, variserid, et te armastate esimesi istmeid sünagoogides ja teretamisi turgudel!
Häda teile, et te olete nagu tähistamata hauad, ja inimesed, kes kõnnivad nende peal, ei teagi!” + Inimest peeti rüvetatuks, kui ta puudutas hauda.  
Aga keegi seadusetundja kostis Jeesusele: „Õpetaja, seda öeldes sa solvad ka meid.”
Tema aga ütles: „Häda ka teile, seadusetundjad, sest te koormate inimesi vaevukantavate koormatega, ise ei pane aga neile koormaile sõrmeotsagi külge!
Häda teile, sest te ehitate prohvetitele hauamärke, teie isad on nad aga tapnud!