Piibel.NET
Otsing Ps 119:121-128; Õp 1:1-7, 20-33; Mk 4:30-34
(34 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Ma olen toiminud seadust ja õigust mööda, ära jäta mind mu rõhujate kätte!
Kosta oma sulase eest tema heaks, ärgu rõhugu mind ülbed!
Mu silmad on lõppenud ootamast su abi ja su õiguse tõotust.
Tee oma sulasega oma heldust mööda ja õpeta mulle oma määrusi!
Mina olen su sulane; anna mulle arusaamist, et ma tunnetaksin su tunnistusi!
Aeg on Issandal tegutseda; on ju tehtud tühjaks su Seadus.
Seepärast ma armastan su käske enam kui kulda ja selgemat kulda;
seepärast ma pean kõiki su korraldusi täiesti õigeks, ma vihkan iga valeteed.
Õpetussõnad 1 Saalomoni, Taaveti poja, Iisraeli kuninga õpetussõnad
tarkuse ja õpetuse tundmaõppimiseks, mõistlike sõnade mõistmiseks,
et võtta õpetust targaks käitumiseks, õigluseks ja õiguseks ning õigeks eluviisiks,
et anda kogenematuile oidu, noortele teadmisi ja otsustusvõimet -
kes tark on, see kuuleb seda ja võtab veelgi enam õpetust; kes aru saab, see omandab oskuse
õpetus- ja tähendamissõnade, tarkade meeste ütluste ja nende mõistatuste mõistmiseks.
Issanda kartus on tunnetuse algus, meeletud põlgavad tarkust ja õpetust.
Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel,
kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus:
„Kui kaua te, rumalad, armastate rumalust? Kui kaua meeldib hooplejail hoobelda ja alpidel vihata teadmist?
Pöörduge minu noomimise alla! Vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu, teen teile teatavaks oma sõnad.
Et ma olen kutsunud, aga te olete tõrkunud, olen sirutanud oma käe, aga ükski pole tähele pannud,
ja et te pole hoolinud mitte ühestki minu nõust ega ole tahtnud mu noomimist,
siis naeran minagi teie õnnetust, pilkan, kui teie kohkumine tuleb,
kui teie kohkumine tormina tuleb ja teie õnnetus tuulekeerisena saabub, kui häda ja ahastus teile kallale kipuvad.
Siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta, otsivad mind, aga ei leia.
Sellepärast et nad on vihanud tunnetust ega ole valinud Issanda kartust,