Piibel.NET
Otsing Ps 115; 2Ms 28:29-38; Fl 1:3-11
(37 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 28 Nõnda kandku Aaron, kui ta läheb pühamusse, Iisraeli poegade nimesid kohtu-rinnakilbis oma südame peal alaliseks mälestuseks Issanda ees!
Pane kohtu-rinnakilpi ka uurim ja tummim + Vt 28:15 seletust.  , need olgu Aaroni südame peal, kui ta astub Issanda palge ette! Nõnda kandku Aaron alati Issanda ees Iisraeli laste õigusemõistu oma südame peal!
Tee õlarüü ülekuub üleni sinisest lõngast
ja sellel olgu keskel avaus pea jaoks; avause ümber olgu kootud äär, see olgu nagu raudrüü avaus, et see ei rebeneks.
Tee palistuse külge granaatõunad sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ümber palistuse ja kuldkellukesed ümberringi nende vahele:
kuldkelluke ja granaatõun, kuldkelluke ja granaatõun ümber ülekuue palistuse!
See olgu Aaronil teenides seljas ja selle helinat olgu kuulda, kui ta läheb pühamusse Issanda ette või tuleb sealt välja, et ta ei sureks!
Tee puhtast kullast laubaehe ja uurenda sellesse nagu pitsatisse uurendatakse: „Issandale pühitsetud!”
Kinnita see sinise nööriga peakatte külge; see olgu peakatte esiküljes!
See olgu Aaroni laubal, et Aaron kannaks süüd pühade andide puhul, mida Iisraeli lapsed pühitsevad, kõigi nende pühade ohvriandide puhul; see olgu alati ta laubal, et neid teha armsaiks Issanda ees!
Psalm 115 Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast!
Mispärast peaksid paganad ütlema: „Kus on nüüd nende Jumal?”
Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis temale meeldib.
Nende ebajumalad on hõbe ja kuld, inimeste kätetöö.
Suu neil on, aga nad ei räägi; silmad neil on, aga nad ei näe;
kõrvad neil on, aga nad ei kuule; nina neil on, aga nad ei tunne lõhna;
käed neil on, aga nad ei katsu; jalad neil on, aga nad ei kõnni; nende kurk ei kõnele.
Nende sarnaseks saavad nende tegijad ja kõik, kes nende peale loodavad.
Iisrael, looda Issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp!
Teie, Aaroni sugu, lootke Issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp!
Teie, kes Issandat kardate, lootke Issanda peale; tema on teie abi ja teie kilp!
Issand mõtleb meile, tema õnnistab: ta õnnistab Iisraeli sugu, ta õnnistab Aaroni sugu,
ta õnnistab neid, kes kardavad Issandat, nii pisikesi kui suuri.
Issand lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele!
Teie olete Issanda õnnistatud, selle, kes on teinud taeva ja maa!