Piibel.NET
Otsing Ps 113; 1Ms 30:1-24; Rm 8:18-30
(46 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 30 Kui Raahel nägi, et ta ei toonud Jaakobile lapsi ilmale, siis Raahel kadestas oma õde ja ütles Jaakobile: „Muretse mulle lapsi, muidu ma suren!”
Aga Jaakobi viha süttis põlema Raaheli vastu ja ta küsis: „Kas mina olen Jumala asemik, kes sulle ihuvilja keelab?”
Ja Raahel vastas: „Vaata, seal on mu orjatar Billa. Heida tema juurde, et ta sünnitaks lapsi mu põlvede peale ja minagi saaksin nõnda temalt järglasi!”
Ja ta andis temale naiseks oma teenija Billa ning Jaakob heitis selle juurde.
Ja Billa jäi lapseootele ning tõi Jaakobile poja ilmale.
Siis ütles Raahel: „Jumal tegi mulle õigust. Ta kuulis ka mu häält ja andis mulle poja.” Seepärast ta pani temale nimeks Daan. + Nimi Daan tähendab 'ta on õigust mõistnud'. 
Ja Billa, Raaheli teenija, jäi taas lapseootele ning tõi Jaakobile teise poja ilmale.
Siis ütles Raahel: „Ma olen oma õega võidelnud Jumala võitlust ja olen võitnud.” Ja ta pani temale nimeks Naftali + Nimi Naftali meenutab heebrea sõna naftulim 'võitlus'.  .
Kui Lea nägi, et ta oli lakanud sünnitamast, siis ta võttis oma teenija Silpa ja andis selle Jaakobile naiseks.
Ja Silpa, Lea teenija, tõi Jaakobile poja ilmale
ning Lea ütles: „Õnneks!” Ja ta pani temale nimeks Gaad + Nimi Gaad tähendab 'hea õnn'.  .
Ja Silpa, Lea teenija, tõi Jaakobile teise poja ilmale
ning Lea ütles: „Ma olen õnnelik. Tõesti, naised kiidavad mind õnnelikuks.” Ja ta pani temale nimeks Aaser. + Nimi Aaser tähendab 'õnnerikas', 'õnnelik'.  
Kord läks Ruuben nisulõikuse ajal ja leidis väljalt lemmemarju + Viljakuse soodustamiseks kasutatud taim, arvatavasti Mandragora officinarum.   ja tõi neid oma emale Leale. Ja Raahel ütles Leale: „Anna ka minule oma poja lemmemarju!”
Aga ta vastas temale: „Kas on veel vähe, et sa võtsid mu mehe? Nüüd tahad sa ka mu poja lemmemarjad ära võtta!” Siis ütles Raahel: „Vastutasuks magagu ta täna öösel sinu juures su poja lemmemarjade eest!”
Kui Jaakob tuli õhtul väljalt, siis läks Lea temale vastu ja ütles: „Sa pead minu juurde heitma, sest ma olen sind tinginud tasu eest, oma poja lemmemarjade eest!” Ja tema magas sel ööl ta juures.
Ja Jumal kuulis Lead, ja Lea jäi lapseootele ja tõi Jaakobile viienda poja ilmale.
Ja Lea ütles: „Jumal tasus mulle, et ma andsin oma teenija oma mehele.” Ja ta pani temale nimeks Issaskar. + Nimi Issaskar meenutab heebrea sõna sakar 'ostma', 'hüvitama' või 'palk'.  
Ja Lea jäi taas lapseootele ja tõi Jaakobile kuuenda poja ilmale.
Ja Lea ütles: „Jumal valmistas mulle ilusa kingituse. Nüüd mu mees hakkab mind sallima, sest ma olen temale kuus poega ilmale toonud!” Ja ta pani temale nimeks Sebulon. + Nimi Sebulon seostub heebrea sõnaga zabal 'ta jääb mu juurde'.  
Ja pärastpoole ta tõi tütre ilmale ning pani temale nimeks Diina.
Aga Jumal mõtles Raahelile, ja Jumal kuulis teda ning avas tema üsa.
Ja ta jäi lapseootele ja tõi poja ilmale ning ütles: „Jumal võttis ära mu teotuse!”
Ja ta pani temale nimeks Joosep + Nimi Joosep meenutab nii heebrea sõna asaf 'ära võtma' kui ka sõna jasaf 'lisama', 'lisa andma'.  , öeldes: „Annaks Issand mulle lisaks veel teisegi poja!”
Psalm 113 Halleluuja! Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime!