Piibel.NET
Otsing Ps 110:1-4;Ilm 8:1-6; 11:15-18;
(10 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 110 Taaveti laul. Issand ütles minu Issandale: „Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!”
Sinu võimuse valitsuskepi läkitab Issand Siionist. Valitse keset oma vaenlasi!
Su rahvas on meeleldi valmis su sõttamineku päeval; pühas ehtes ilmub su ette su noorte sõdijate vägi nagu kaste koidu üsast.
Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda: „Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi!”
Ilmutuse 8 Kui Tall avas seitsmenda pitseri, sündis taevas vaikus ligi pooleks tunniks.
Ja ma nägin neid seitset inglit, kes seisid Jumala palge ees, ning neile anti seitse pasunat.
Ning üks teine ingel tuli ja seisis altari ette, kuldne suitsutusastja käes, ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta paneks neid koos kõikide pühade palvetega kuldaltarile, mis on trooni ees.
Ja suitsutusrohtude suits tõusis koos pühade palvetega ingli käest Jumala ette.
Ja ingel võttis suitsutusastja ning täitis selle tulega altarilt ja viskas ilmamaa peale, ning sündis pikselööke ja kõuemürinaid ja välke ja maavärinat.
Ja need seitse inglit, kelle käes oli seitse pasunat, seadsid end pasunat puhuma.