Piibel.NET
Otsing Ps 107:1-3, 33-43; 5Ms 8:1-20; 1Kr 12:27-31
(39 vastet, leht 2 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 107 Tema tegi kõrbe järveks ja põuase maa veelätteks,
ja pani sinna elama näljased, ja need asutasid linna, kus elada.
Ja nad seemendasid põldusid ja istutasid viinamägesid, ja nad said hea viljasaagi.
Ja tema õnnistas neid, ja neid sai väga palju, ka nende loomi ta ei vähendanud.
Aga siis nad vähenesid ja raugesid õnnetuste ja murede läbi.
Kuid tema, kes valab põlgust vürstide peale ja paneb nad eksima tühjal maal, kus ei ole teed,
tema ülendas vaese viletsusest ja pani tema suguvõsa sigima nagu lambakarja.
Õiglased näevad seda ja rõõmustavad, ja kõik ülekohus peab oma suu kinni.
Kes tark on, see pidagu seda meeles, ja Issanda heldust pandagu tähele!
1. Korintose 12 Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed.
Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks.
Ega kõik ole apostlid? Ega kõik prohvetid? Ega kõik õpetajad?
Ega kõigil ole tervendamisandisid? Ega kõik räägi keeli? Ega kõik tõlgenda neid?
Aga taotlege suuremaid armuande!Ja ma näitan teile veel ülevama tee.