Piibel.NET
Otsing Ps 107:1-3, 17-22; Tn 12:5-13; Ef 1:7-14
(26 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 107 Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest
ja on kogunud võõrailt mailt, hommiku poolt ja õhtu poolt, põhja poolt ja lõuna poolt.
Nad olid meeletud oma üleastumise tee tõttu ja nad said näha vaeva oma pahategude pärast.
Iga toit oli neile jäle ja nad olid juba surmaväravate lähedal.
Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad ning päästis nad haua veerelt.
Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele
ja ohverdagu tänuohvreid ning jutustagu tema tegusid hõiskamisega!
Taaniel 12 Ja mina, Taaniel, vaatasin, ja ennäe, veel kaks inglit seisid seal, üks jõe siinpoolsel kaldal ja teine jõe sealpoolsel kaldal.
Ja üks küsis linases riides mehelt, kes oli jõe vete kohal: „Kui kaua tuleb oodata nende imede lõppu?”
Siis ma kuulsin linases riides meest, kes oli jõe vete kohal, kuidas ta oma paremat ja vasakut kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab: „Tõesti, aeg, ajad ja pool aega! Ja kui püha rahva jõu hävitus on lõpule jõudnud, siis teostuvad need kõik.”
Ma kuulsin, aga ei mõistnud, ja ma küsisin: „Mu isand, missugune on nende lõpp?”
Aga ta ütles: „Mine, Taaniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinnipanduks kuni lõpuajani!
Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse, aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda; aga mõistlikud mõistavad küll.
Ja alates sellest ajast, kui kõrvaldatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse koletis, on tuhat kakssada üheksakümmend päeva.
Õnnis on see, kes ootab ja elab üle tuhat kolmsada kolmkümmend viis päeva.
Aga sina mine lõpule vastu ja puhka ning tõuse oma liisuosaks päevade lõpus!”
Efesose 1 Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda,
millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses,
tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud
aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal.
Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi,
et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme lootnud Kristusele.
Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu,