Piibel.NET
Otsing Ps 105:1,23-38;Ap 15:1-2a,7-11;1Sm 12:18-25 või Srk 47:2-13
(44 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Saamueli 12 Ja Saamuel hüüdis Issanda poole ning Issand andis selsamal päeval äikest ja vihma. Siis kogu rahvas kartis väga Issandat ja Saamueli.
Ja kogu rahvas ütles Saamuelile: „Palu oma sulaste eest Issandat, oma Jumalat, et me ei sureks, sest me oleme lisanud kõigile oma pattudele veel selle pahateo, et nõudsime enestele kuningat!”
Ja Saamuel ütles rahvale: „Ärge kartke! Te olete küll teinud kõike seda kurja, ometi ärge taganege Issanda järelt, vaid teenige Issandat kõigest südamest!
Ärge taganege järgnema tühiseile jumalaile, kes ei too kasu ega päästa, sellepärast et need on tühised!
Sest Issand ei jäta maha oma rahvast oma suure nime pärast, vaid Issand on otsustanud teha teid enesele rahvaks.
Ka mina ise - jäägu see minust kaugele! - teeksin pattu Issanda vastu, kui ma lakkaksin palvetamast teie eest. Mina aga tahan teile õpetada head ja õiget teed.
Kartke ainult Issandat ja teenige teda ustavalt kõigest südamest, sest vaadake, mis suuri asju ta teile on teinud!
Aga kui te ikkagi teete kurja, siis te hukkute, niihästi teie ise kui teie kuningas.”
Psalm 105 Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!
Nõnda tuli Iisrael Egiptusesse ja Jaakob elas võõrana Haami maal.
Ja Issand suurendas väga oma rahvast ning tegi ta tugevamaks tema rõhujaist.
Ta pani ahistajate südame vihkama oma rahvast, ja salakavalust pidama tema sulaste vastu.
Ta läkitas Moosese, oma sulase, ja Aaroni, kelle ta oli valinud.
Nemad tegid tema tunnustähti ja imetegusid Haami maal.
Ta läkitas pimeduse, tegi maa pimedaks, ja nad ei tõrkunud vastu tema sõnale.
Ta muutis nende veed vereks, ta suretas nende kalad.
Nende maa kubises konnadest, nende kuningate kambriteski oli neid.
Ta käskis, ja siis tuli parme ja sääski kogu nende maadele.
Ta andis neile rahet vihma asemel ja saatis tuleleeke nende maale.
Ta lõi maha nende viinapuud ja viigipuud ning murdis kõik puud nende maal.
Ta käskis, ja tuli lugematul arvul rohutirtse ja söödikuid,
ja need sõid kõik rohu nende maal ja neelasid nende põllu vilja.
Tema lõi maha ka kõik esmasündinud nende maal, kõik nende mehejõu esmikud.
Siis ta viis nad välja koos hõbeda ja kullaga, ega olnud ühtegi, kes oleks komistanud nende suguharude seas.
Egiptus rõõmustas nende ära minnes, sest hirm nende pärast oli teda vallanud.