Piibel.NET
Otsing Ps 105:1,23-38;2Ms 7:1-13;Hs 33:30-33
(34 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 7 Ja Issand ütles Moosesele: „Vaata, ma panen sind vaaraole jumalaks ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks.
Sina räägi kõik, mida ma sind käsin, ja su vend Aaron rääkigu vaaraole, et ta laseks Iisraeli lapsed oma maalt ära minna.
Aga mina teen kõvaks vaarao südame ja teen palju imetegusid ja tunnustähti Egiptusemaal.
Vaarao ei kuula teid, aga mina panen oma käe Egiptuse vastu ja viin oma väehulgad, oma rahva, Iisraeli lapsed Egiptusemaalt välja suurte nuhtluste abil.
Ja Egiptus peab tundma, et mina olen Issand, kui ma sirutan oma käe Egiptuse kohale ja viin Iisraeli lapsed nende keskelt välja!”
Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda; nagu Issand neid oli käskinud, nõnda nad tegid.
Mooses oli kaheksakümmend aastat vana ja Aaron oli kaheksakümmend kolm aastat vana, kui nad vaaraoga rääkisid.
Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:
„Kui vaarao räägib teiega ja ütleb: Tehke mõni tunnustäht!, siis ütle Aaronile: Võta oma kepp ja viska vaarao ette, siis see muutub maoks!”
Siis Mooses ja Aaron läksid vaarao juurde ja tegid nõnda, nagu Issand oli käskinud. Aaron viskas oma kepi vaarao ja ta sulaste ette ja see muutus maoks.
Aga vaaraogi kutsus targad ja nõiad, ja Egiptuse võlurid tegid oma salakunstidega ka sedasama:
igaüks neist viskas oma kepi maha ja need muutusid madudeks; aga Aaroni kepp neelas nende kepid ära.
Ja vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid, nagu Issand oli öelnud.
Psalm 105 Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!
Nõnda tuli Iisrael Egiptusesse ja Jaakob elas võõrana Haami maal.
Ja Issand suurendas väga oma rahvast ning tegi ta tugevamaks tema rõhujaist.
Ta pani ahistajate südame vihkama oma rahvast, ja salakavalust pidama tema sulaste vastu.
Ta läkitas Moosese, oma sulase, ja Aaroni, kelle ta oli valinud.
Nemad tegid tema tunnustähti ja imetegusid Haami maal.
Ta läkitas pimeduse, tegi maa pimedaks, ja nad ei tõrkunud vastu tema sõnale.
Ta muutis nende veed vereks, ta suretas nende kalad.
Nende maa kubises konnadest, nende kuningate kambriteski oli neid.
Ta käskis, ja siis tuli parme ja sääski kogu nende maadele.
Ta andis neile rahet vihma asemel ja saatis tuleleeke nende maale.
Ta lõi maha nende viinapuud ja viigipuud ning murdis kõik puud nende maal.