Piibel.NET
Otsing Ps 104:1-9, 24, 35b; Ii 36:1-16; Rm 15:7-13
(34 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Iiob 36 Ja Eliihu jätkas ning ütles:
„Olgu sul minuga pisut kannatust, siis ma õpetan sind, sest mul on veel Jumala heaks sõnu!
Ma tahan tuua oma tarkuse kaugemalt ja anda õiguse oma Loojale.
Sest mu sõnad pole tõesti mitte valed, täiuslik teadja on su ees.
Vaata, Jumal on vägev, kuid ta ei põlga kedagi, vägev on tema südame jõud!
Õelat ei jäta ta elama, aga viletsaile annab ta õiguse.
Ta ei pööra oma silmi ära õigete pealt, vaid paneb need koos kuningatega igaveseks istuma aujärjele, ja nad ülendatakse.
Ja kui nad on pandud ahelaisse, vangistatud viletsuse köidikuisse,
siis ta heidab neile ette nende tegu ja üleastumisi, et nad on olnud ülemeelikud,
ja avab nende kõrvad hoiatuseks ning käsib neid taganeda ülekohtust.
Kui nad siis kuulavad ja teenivad teda, siis nad lõpetavad oma päevad õnnes ja aastad õndsuses.
Aga kui nad ei kuula, siis nad tormavad oda otsa ja heidavad arutuina hinge.
Südamest jumalatud peavad viha, nad ei hüüa appi, kui ta on nad vangistanud.
Nende hing sureb noorelt ja nende elu pordumeeste seas.
Ta päästab viletsa tema viletsuse kaudu ja avab tema kõrva, kui ta on hädas.
Ta meelitaks sindki kitsikuse kurgust piiramata avarusse ja su laud oleks täis rasvast rooga.
Psalm 104 Kiida, mu hing, Issandat! Issand, mu Jumal, sina oled väga suur, austuse ja iluga oled sa ennast riietanud.
Sa riietad ennast valgusega nagu rüüga, sa tõmbad taevad laiali nagu telgivaiba.
Sa võlvid oma ülemad toad vete peale, sa teed paksud pilved oma tõllaks, sa sammud tuule tiibadel.
Sa teed oma käskjalgadeks tuuled, oma teenijaiks tuleleegid.
Sa rajasid maa tema alustele, nõnda et see ei kõigu mitte iialgi ega igavesti.
Ulgumerega kui rõivaga sa katsid tema, mägede peal seisid veed.
Sinu sõitluse eest nad põgenevad, sinu äikese hääle eest nad pagevad.
Mäed tõusevad, orud vajuvad alla sinna paika, mille sina neile oled rajanud.
Sa oled seadnud piiri vetele, millest nad üle ei lähe ega tule tagasi katma maad.