Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 103:1-5,14-22;Gl 3:1-5;Jh 16:12-15 või Ap 11:19-26
(31 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 103Taaveti laul. Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime! 
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 
Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. 
Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. 
Sest ta teab, millist tegu me oleme; tal on meeles, et oleme põrm. 
Inimese elupäevad on nagu rohi: ta õitseb nõnda nagu õieke väljal; 
kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam. 
Aga Issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele, 
neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. 
Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki. 
Kiitke Issandat, tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält! 
Kiitke Issandat, kõik tema väehulgad, tema teenijad, kes teete tema tahtmist! 
Kiitke Issandat, kõik tema tööd kõigis tema valitsuse paigus! Kiida, mu hing, Issandat! 
Johannese 16Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. 
Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. 
Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. 
Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. 
Apostlite 11Need, kes olid Stefanose pärast tekkinud viletsuses hajutatud, käisid mööda maad Foiniikiani ja Küprose saareni ja Antiookiani, rääkides sõna ainuüksi juutidele. 
Nende hulgas oli ka Küprose ja Küreene mehi, need rääkisid pärast Antiookiasse jõudmist ka kreeklastele, kuulutades neile evangeeliumi Issandast Jeesusest. 
Issanda käsi oli nendega, ja suur oli nende arv, kes uskuma hakates pöördusid Issanda poole. 
Aga jutt nendest kostis Jeruusalemmas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Barnabase Antiookiasse. 
Kui ta pärale jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja julgustas kõiki jääma kindlameelselt Issanda omaks. 
Sest ta oli hea mees, täis Püha Vaimu ja usku. Ja palju rahvast lisati Issanda omade hulka. 
Siis läks Barnabas Tarsosesse Saulust otsima,