Piibel.NET
Otsing Ps 100;4Ms 13:17-20 (21-22) 23-27;Ps 100;Jr 17:12-14
(175 vastet, leht 5 7-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 26 Need olid Juuda suguvõsad; neist loetuid oli seitsekümmend kuus tuhat viissada.
Issaskari järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Toolast toolalaste suguvõsa, Puuast puualaste suguvõsa;
Jaasubist jaasublaste suguvõsa, Simronist simronlaste suguvõsa.
Need olid Issaskari suguvõsad; neist loetuid oli kuuskümmend neli tuhat kolmsada.
Sebuloni järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Seredist seredlaste suguvõsa, Eelonist eelonlaste suguvõsa, Jahleelist jahleellaste suguvõsa.
Need olid sebulonlaste suguvõsad; neist loetuid oli kuuskümmend tuhat viissada.
Joosepi pojad olid Manasse ja Efraim; oma suguvõsade kaupa
olid Manasse järeltulijad: Maakirist maakirlaste suguvõsa. Maakirile sündis Gilead; Gileadist on gileadlaste suguvõsa.
Need olid Gileadi järeltulijad: Jeserist jeserlaste suguvõsa, Heelekist heeleklaste suguvõsa;
Asrielist asriellaste suguvõsa, Sekemist sekemlaste suguvõsa;
Semidast semidlaste suguvõsa ja Heeferist heeferlaste suguvõsa.
Aga Selofhadil, Heeferi pojal, ei olnud poegi, vaid olid ainult tütred; ja Selofhadi tütarde nimed olid Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.
Need olid Manasse suguvõsad; neist loetuid oli viiskümmend kaks tuhat seitsesada.
Need olid Efraimi järeltulijad oma suguvõsade kaupa: Suutelahist suutelahlaste suguvõsa, Bekerist bekerlaste suguvõsa, Tahanist tahanlaste suguvõsa.
Need olid Suutelahi järeltulijad: Eeranist eeranlaste suguvõsa.
Need olid Efraimi poegade suguvõsad; neist loetuid oli kolmkümmend kaks tuhat viissada.
Benjamini järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Belast belalaste suguvõsa, Asbelist asbellaste suguvõsa, Ahiramist ahiramlaste suguvõsa;
Suufamist suufamlaste suguvõsa, Huufamist huufamlaste suguvõsa.
Aga Bela pojad olid Ard ja Naaman: Ardist ardlaste suguvõsa, Naamanist naamanlaste suguvõsa.
Need olid Benjamini järeltulijad oma suguvõsade kaupa; neist loetuid oli nelikümmend viis tuhat kuussada.
Need olid Daani järeltulijad oma suguvõsade kaupa; Suuhamist suuhamlaste suguvõsa. Need olid Daani suguvõsad oma suguvõsade kaupa.
Kõiki suuhamlaste suguvõsadest loetuid oli kuuskümmend neli tuhat nelisada.
Aaseri järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Jimnast jimnalaste suguvõsa, Jisvist jisvilaste suguvõsa, Berijast berijalaste suguvõsa.
Berija järeltulijad olid: Heberist heberlaste suguvõsa, Malkielist malkiellaste suguvõsa.
Ja Aaseri tütre nimi oli Saarah.