Piibel.NET
Otsing Ps 100;4Ms 13:17-20 (21-22) 23-27;Ps 100;Jr 17:12-14
(175 vastet, leht 2 7-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 23 Vaata, mind on kästud õnnistada. Tema on õnnistanud, mina ei saa seda tagasi võtta.
Ei märgata häda Jaakobis ega nähta õnnetust Iisraelis. Issand, ta Jumal, on temaga ja rõõmuhääl kuningast tema keskel.
Jumal, kes tõi nad Egiptusest, on neile otsekui sarved metshärjale.
Sellepärast ei ole lausumist Jaakobi vastu ega loitsimist Iisraeli vastu. Küll öeldakse Jaakobist ja Iisraelist: Vaata, mis Jumal on teinud!
Vaata, rahvas tõuseb nagu emalõvi, ajab ennast püsti nagu lõvi. Ei ta heida maha enne, kui saak on söödud ja tapetute veri on joodud.”
Aga Baalak ütles Bileamile: „Kui sa teda ei nea, siis ära teda ometi õnnista!”
Bileam aga vastas ja ütles Baalakile: „Eks ma ole sulle rääkinud ja öelnud: Ma pean tegema kõike, mida Issand käsib.”
Siis Baalak ütles Bileamile: „Tule nüüd, ma võtan sind kaasa teise paika. Vahest on see õige Jumala silmis, et sa nead rahva mulle sealt!”
Ja Baalak võttis Bileami enesega kaasa mäetippu, mis kerkib üle kõrbepinna.
Siis Bileam ütles Baalakile: „Ehita mulle siia seitse altarit ja muretse mulle siia seitse härjavärssi ja seitse jäära!”
Ja Baalak tegi, nagu Bileam ütles, ja ta ohverdas igal altaril härjavärsi ja jäära.
4. Moosese 24 Kui Bileam nägi, et Iisraeli õnnistamine oli Issanda silmis hea, siis ei läinud ta mitte nagu eelmistel kordadel otsima endemärke, vaid pööras oma näo kõrbe poole.
Ja kui Bileam oma silmad üles tõstis, siis ta nägi Iisraeli asuvat leeris oma suguharude kaupa. Ja tema peale tuli Jumala Vaim.
Ta hakkas rääkima ja ütles: „Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg, nõnda kõneleb avatud silmaga mees,
nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja, kes näeb Kõigeväelise nägemusi, mahalangenuna avatud silmil:
kui kaunid on su telgid, Jaakob, su eluasemed, oh Iisrael!
Nagu laiuvad orud, nagu rohuaiad jõe kaldal, nagu Issanda istutatud aaloepuud, nagu seedripuud vete ääres.
Vesi ta astjaist voolab üle ja ta külvil on palju vett. Tema kuningas on Agagist vägevam ja ta kuningriik ülendab ennast.
Jumal, kes tõi tema Egiptusest, on talle otsekui sarved metshärjale. Ta neelab rahvaid, oma vaenlasi, ta murrab nende luid, oma nooltega purustab neid.
Ta on laskunud lebama, ta lamab nagu lõvi või emalõvi, kes julgeks teda äratada? Õnnistatud olgu, kes sind õnnistavad, neetud, kes sind neavad!”
Siis Baalaki viha süttis põlema Bileami vastu ja ta lõi oma käed kokku. Ja Baalak ütles Bileamile: „Ma kutsusin sind needma mu vaenlasi, ja vaata, sa oled neid kolm korda õnnistanud.
Mine nüüd, põgene koju! Ma kavatsesin sind väga austada, aga näe, Issand on keelanud sind austada!”
Ja Bileam vastas Baalakile: „Eks ma rääkinud juba su käskjalgadele, keda sa saatsid minu juurde, öeldes:
Isegi kui Baalak annaks oma koja täie hõbedat ja kulda, ei võiks ma üle astuda Issanda käsust, tehes head või kurja omaenese südame järgi. Mis Issand räägib, seda räägin ka mina!
Ja nüüd, vaata, ma lähen oma rahva juurde. Tule, ma kuulutan sulle, mida see rahvas teeb sinu rahvaga tulevasil päevil!”