Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Mt 3:1-12
(12 vastet, leht 1 1-st)
Matteuse 3Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: 
„Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!” 
Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu: „Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!” 
Johannesel oli kaamelikarvadest kuub, ja ta niuete ümber oli nahkvöö, aga roaks olid talle rohutirtsud ja metsmesi. 
Siis läks tema juurde Jeruusalemma ja terve Juudamaa ja kogu Jordani ümbruskonna rahvas, 
ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. 
Aga kui ta nägi palju varisere + Variserid kuulusid ilmikute hulka, kellele olid tähtsad puhtuse- ja pühadusereeglid.   ja sadusere + Saduserid, preester Saadoki järglased, olid kõrgeima preesterkonna esindajad, vt 2Sm 8:17.   ristimisele tulevat, ütles ta neile: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest? 
Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja 
ja ärge hakake iseenestes ütlema: „Meie isa on ju Aabraham!”, sest ma ütlen teile: Jumal võib siinsetest kividest äratada Aabrahamile lapsi. 
Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle. 
Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. 
Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisud aita, aga aganad põletab ta ära kustutamatu tulega.”