Piibel.NET
Otsing Mk 5:35-43; Õp 3:27-35; Ps 30:2-13; 2Kr 8:7-15
(39 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 30 Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmutseda minu pärast.
Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks.
Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda.
Laulge kiitust Issandale, teie, tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust!
Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja; õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.
Aga ma mõtlesin heas põlves olles: Mina ei kõigu iialgi!
Issand, sina tegid oma heas meeles kindlaks minu kui mäe, kuid sa peitsid oma palge ja ma tundsin hirmu.
Issand, sinu poole ma hüüdsin ja oma Issandat ma anusin:
„Mis kasu on mu verest, kui ma lähen hauda? Kas põrm hakkab sind tänama? Kas ta kuulutab sinu ustavust?
Kuule, Issand, ja ole mulle armuline; ole, Issand, minu aitaja!”
Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks,
et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks. Issand, mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti!
Õpetussõnad 3 Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha!
Ära ütle oma ligimesele: „Mine praegu ära ja tule teinekord tagasi, küll ma homme annan”, kui sa seda kohe saad teha!
Ära kavatse kurja oma ligimese vastu, kui ta elab usaldavalt su juures!
Ära riidle ühegi inimesega põhjuseta, kui ta ei ole sulle kurja teinud!
Ära ole kade mehele, kes on vägivaldne, ja ära vali ühtegi tema teedest,
sest pöörane on Issanda meelest jäle, aga õigetega on tema osadus!
Issanda needus on õela kojas, aga ta õnnistab õiglase eluaset.
Pilkajaile on temagi pilkaja, aga alandlikele annab ta armu.
Targad pärivad au, aga albid kannavad häbi.
Markuse 5 Kui ta alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi: „Su tütar on surnud, mis sa enam Õpetajat tülitad!”
Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale: „Ära karda, usu ainult!”
Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse ja Jaakobuse ja Jaakobuse venna Johannese.
Ja nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult itkejaid