Piibel.NET
Otsing Mk 12:18-27
(10 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Markuse 12 Ja Jeesuse juurde astusid saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt:
„Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend sureb ja jätab naise ega jäta järele last, et ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama järglase vennale.
Oli seitse venda. Ja esimene võttis naise ja surres ei jätnud järglast järele.
Ja teine võttis tema ja suri järglast jätmata, ja kolmas nõndasamuti.
Ja need seitse ei jätnud järele järglast. Viimasena kõigist suri ka naine.
Ülestõusmisel nüüd, kui nad üles tõusevad - kelle naine nende seast ta peab olema? Ta on ju olnud naiseks neile seitsmele.”
Jeesus lausus neile: „Kas te mitte ei eksi, sellepärast et te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge?
Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas.
Surnute kohta aga, et nad üles äratatakse - kas te ei ole lugenud Moosese raamatust kibuvitsapõõsa loost, kuidas Jumal ütles Moosesele: „Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal”?
Tema ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Te eksite rängalt!”