Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
9Rahuvürsti sünd ja valitsusRahvas, kes käib pimeduses,
 näeb suurt valgust;
 kes elavad surmavarju maal,
 neile paistab valgus. 

Sina teed rohkeks rahva,
 ja valmistad talle suure rõõmu:
 nad rõõmustavad sinu ees
 otsekui lõikusajal ollakse rõõmsad,
 otsekui saaki jagades hõisatakse. 

Sest tema koorma ikke
 ja tema õla kepi,
 tema sundija vitsa
 sa murrad nagu Midjani päevil. 

Sest iga sõjakäras sõtkutud saabas
 ja veres vettinud vammus
 põletatakse tuleroaks. 

Sest meile sünnib laps,
 meile antakse poeg,
 kelle õlgadel on valitsus
 ja kellele pannakse nimeks
 Imeline Nõuandja, Vägev Jumal,
 Igavene Isa, Rahuvürst. 

Suur on valitsus ja otsatu on rahu
 Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle,
 et seda kinnitada ja toetada
 kohtu ja õigusega,
 sellest ajast ja igavesti.
 Vägede Issanda püha viha teeb seda. 

Jumala kohus Iisraeli üleIssand läkitab sõna Jaakobisse
 ja see langeb Iisraeli peale. 

Seda saab tunda kogu rahvas,
 Efraim ja Samaaria elanikud,
 kes ütlevad upsakusest ja südame ülbusest: 

„Telliskivid on varisenud,
 aga meie ehitame tahutud kividest;
 metsviigipuud on maha raiutud,
 aga me paneme seedrid asemele.” 

Ent Issand teeb tugevaks
 Retsini, ta vastase,
 ja kihutab üles ta vaenlased: 

süürlased idast ja vilistid läänest,
 ja need söövad Iisraeli täie suuga.
 Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud
 ja ta käsi on alles välja sirutatud. 

Sest rahvas ei ole pöördunud oma peksja poole
 ega ole nad otsinud vägede Issandat. 

Seepärast lõikab Issand Iisraelilt
 ühel päeval pea ja saba, võrse ja varre. 

Vana ja austatu on pea,
 aga valet õpetav prohvet on saba. 

Selle rahva juhid on eksitajad
 ja nende poolt juhitavad on viidud segadusse. 

Seepärast ei tunne Issand rõõmu
 ta noortest meestest ega halasta
 vaeslaste ja lesknaiste peale;
 sest kõik on jumalavallatud ja kurjategijad
 ja iga suu räägib jõledust.
 Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud
 ja ta käsi on alles välja sirutatud. 

Sest ülekohus põleb otsekui tuli,
 mis põletab kibuvitsu ja ohakaid
 ning süütab metsarägastikud
 kerkiva suitsuna haihtuma. 

Vägede Issanda raevust on maa kõrbenud
 ja rahvas on otsekui tuleroog:
 üks ei halasta teise peale. 

Ahmivad paremalt, aga on näljased,
 söövad vasakult, ometi ei saa kõht täis.
 Igaüks sööb oma käsivarre liha: 

Manasse Efraimi ja Efraim Manasset,
 mõlemad on üheskoos Juuda vastu.
 Selle kõige juures ei ole ta viha veel ära pöördunud
 ja ta käsi on alles välja sirutatud.