Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
2Jumala suur rahuriikKõne Jesaja, Aamotsi poja nägemusest Juuda ja Jeruusalemma kohta: 
Aga viimseil päevil sünnib,
 et Issanda koja mägi
 seisab kindlana kui mägede tipp
 ja tõuseb kõrgemale küngastest
 ning kõik paganad voolavad ta juurde. 

Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad:
 „Tulge, mingem üles Issanda mäele,
 Jaakobi Jumala kotta,
 et ta meile õpetaks oma teid
 ja et võiksime käia tema radu:
 sest Siionist lähtub Seadus
 ja Jeruusalemmast Issanda sõna!” 

Ja tema mõistab kohut paganate vahel
 ning juhatab paljusid rahvaid.
 Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks
 ja piigid sirpideks;
 rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu
 ja nad ei õpi enam sõdimist. 

Jumal nuhtleb suurelisiJaakobi sugu, tulge,
 käigem Issanda valguses! 

Kuid sa oled hüljanud oma rahva,
 Jaakobi soo,
 sest nad on täis idamaa kombeid
 ja nõiuvad vilistite sarnaselt,
 nad löövad kätt võõramaa lastega. 

Nende maa on täis hõbedat ja kulda,
 nende varandustel ei ole lõppu;
 nende maa on täis hobuseid
 ja nende sõjavankreid on otsatult. 

Nende maa on täis ebajumalaid,
 nad kummardavad oma kätetööd,
 seda, mis nende sõrmed on teinud. 

Aga inimene painutatakse
 ja mees heidetakse maha.
 Ära anna neile andeks! 

Poe kalju sisse
 ja peida ennast põrmu
 Issanda kartuse pärast
 ja tema kõrge aupaistuse eest! 

Inimeste suurelised silmad alandatakse
 ja meeste kõrkus painutatakse.
 Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge. 

Sest vägede Issandal on päev:
 kõigi suureliste ja kõrkide jaoks,
 kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud,
 et neid alandada, 

kõigi Liibanoni kõrgete ja uhkete seedrite jaoks
 ja kõigi Baasani tammede jaoks, 

kõigi kõrgete mägede jaoks
 ja kõigi kõrgemate küngaste jaoks, 

kõigi kõrgete tornide jaoks
 ja kõigi tugevate müüride jaoks, 

kõigi Tarsise laevade jaoks,
 kõigi toredate laevade jaoks. 

Siis painutatakse inimeste ülbus
 ja alandatakse meeste kõrkus.
 Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge. 

Ebajumalad aga kaovad täiesti. 
Siis poetakse kaljulõhedesse
 ja muldkoobastesse
 Issanda kartuse pärast
 ja tema kõrge aupaistuse eest,
 kui ta tõuseb maad hirmutama. 

Sel päeval viskavad inimesed
 oma hõbedased ja kuldsed ebajumalad,
 mis nad endile kummardamiseks on teinud,
 muttidele ja nahkhiirtele, 

et aga saaks pugeda kaljupragudesse
 ja kivilõhedesse
 Issanda kartuse pärast
 ja tema kõrge aupaistuse eest,
 kui ta tõuseb maad hirmutama. 

Seepärast lakake lootmast inimestele,
 kellel on ainult hingeõhk ninas,
 sest neid ei saa ju panna mikski!