Piibel.NET
Otsing Js 7:10-14; Ps 45 või Ps 40:5-10; Hb 10:4-10; Lk 1:26-38
(49 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 40 Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole.
Palju oled sina, Issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.
Tapa- ja roaohver ei ole su meele järgi - aga mu kõrvad oled sa avanud -, põletus- ja patuohvrit sa ei nõua.
Siis ma ütlesin: „Vaata, ma tulen, rullraamatus on minust kirjutatud.
Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu Seadus on mu südames.”
Ma jutlustan õiglust suures koguduses; vaata, ma ei sule oma huuli, Issand, sina tead seda!
Psalm 45 Laulujuhatajale: viisil „Liiliad”; Korahi laste õpetuslaul; laul armastusest.
Häid sõnu voolab mu südamest, kuninga auks on mu laul. Mu keel on nagu usina kirjutaja sulg.
Sa oled kõige kaunim inimlastest, arm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti.
Pane mõõk vööle, sa kangelane, oma au ja oma hiilgus!
Oma hiilguses tungi edasi! Astu sõjavankrisse tõe eest ja õiguse ning alandlikkuse eest; küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid!
Su nooled on teravad: rahvad langevad su alla, nooled tungivad kuninga vaenlaste südamesse.
Su aujärg, Jumal, on ikka ja igavesti, su valitsuskepp on õigluse kepp.
Sa armastad õigust ja vihkad ülekohut; sellepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi.
Selgest mürrist ja aaloest ja kassiast lõhnavad kõik su riided, elevandiluust hoonetest rõõmustab sind keelpillimäng.
Kuningate tütreid leidub su kaaslaste seas: kuninganna seisab su paremal käel Oofiri kullas.
Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv ja unusta oma rahvas ja oma isamaja!
Siis kuningas himustab su ilu; sest ta on su isand; seepärast kummarda teda!
Tüürose tütred tulevad annetustega, kõige rikkamad rahva hulgast panevad särama su palge.
Kuninga tütar on täies auhiilguses oma toas; kuldlõngast on kootud ta rüü.
Kirjudes rõivastes viiakse ta kuninga juurde, neitsid, ta sõbrannad, tuuakse tema järel su juurde.
Nad tuuakse rõõmu ja ilutsemisega, nad lähevad kuninga hoonesse.
Su isade asemele astuvad su pojad, sa sead nad vürstideks kogu maal.
Ma teen su nime kuulsaks põlvest põlve; selle tõttu austavad sind rahvad ikka ja igavesti.
Jesaja 7 Ja Issand käskis öelda Aahasele veel seda: