Piibel.NET
Otsing Js 7:1-14;
(14 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Jesaja 7 Ja neil päevil, kui Juudas oli kuningaks Aahas, kes oli Ussija poja Jootami poeg, sündis, et Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah, Remalja poeg, tulid sõdima Jeruusalemma vastu; aga nad ei suutnud seda vallutada.
Kui Taaveti kojale anti teada ja öeldi, et Süüria on liidus Efraimiga + Nimi Efraim tähendab sageli põhjariiki Iisraeli, vastandina Juuda riigile.  , siis vabises ta enese ja ta rahva süda, otsekui vabiseksid metsapuud tuule käes.
Ja Issand ütles Jesajale: „Mine ometi Aahasele vastu, sina ja su poeg Sear-Jaasub + Nimi Sear-Jaasub tähendab 'jääk pöördub tagasi'.  , Ülatiigi veejuhtme otsa juurde, Vanutajavälja maanteele,
ja ütle temale: Hoia ennast ja ole rahulik, ära karda ja su süda ärgu mingu araks nende kahe suitseva tukiotsakese pärast - Süüria Retsini ja Remalja poja vihapalangu pärast!
Sellepärast et Süüria, Efraim ja Remalja poeg on pidanud sinu vastu kurja nõu, öeldes:
„Läki üles Juuda vastu, tükeldagem see ja vallutagem endile ning tõstkem seal Taabali poeg kuningaks!” -
ütleb Issand Jumal nõnda: See ei lähe korda ega sünni!
Sest Süüria pea on Damaskus ja Damaskuse pea on Retsin. Ja veel kuuskümmend viis aastat - siis on Efraim kui rahvas purustatud.
Efraimi pea on Samaaria ja Samaaria pea on Remalja poeg. Kui te ei usu, siis te ei püsi!”
Ja Issand käskis öelda Aahasele veel seda:
„Küsi enesele Issandalt, oma Jumalalt, tunnustäht sügavusest või kõrgusest!”
Aga Aahas vastas: „Ma ei küsi ega kiusa Issandat!”
Siis Jesaja ütles: „Kuulge ometi, Taaveti sugu! Ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate?
Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi + Tõlge 'neitsi' põhineb Septuagintal. Heebreakeelse originaali alma tähendab 'noor naine'.   jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel + Nimi Immaanuel tähendab 'Jumal on meiega'.  .