Piibel.NET
Otsing Js 61,1.2;2Kr 1,3–4;Õp 8,12–21; Mk 3,20–30
(25 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Õpetussõnad 8 Mina, tarkus, olen mõistlikkuse naaber, ja ma leian tunnetuse ning targa nõu.
Issanda kartus on kurja vihkamine. Ma vihkan kõrkust ja ülbust, halbu eluviise ja pöörast suud.
Mul on nõu ja kordaminek, ma olen mõistus, mul on võimus.
Minu abiga valitsevad kuningad ja võimukandjad korraldavad õiglust.
Minu abiga valitsevad vürstid ja suursugused, kõik õiged kohtumõistjad.
Mina armastan neid, kes armastavad mind, ja kes otsivad mind, need leiavad minu.
Minu juures on rikkus ja au, jääv varandus ja hüvang.
Minu vili on kullast parem, parem koguni kui puhas kuld, ja mu saak on parem kui valitud hõbe.
Ma jäin õigluse rajale, keset õiguse jalgteid,
et anda jõukust neile, kes mind armastavad, ja et täita nende varakambreid.
Jesaja 61 Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi,
kuulutama Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid,
Markuse 3 Ja Jeesus tuli koju ja taas kogunes rahvahulk, nii et nad ei saanud leibagi süüa.
Ja seda kuuldes tulid ta omaksed teda kinni võtma, sest räägiti, et ta on arust ära.
Ent kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, ütlesid: „Temas on Peltsebul!” ja „Ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema abil!”
Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja rääkis neile mõistu: „Kuidas saab saatan ajada välja saatanat?
Ja kui kuningriik on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see kuningriik püsida.
Ja kui pere on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see pere püsida.
Ja kui saatan tõuseb iseenese vastu ja on lõhenenud, siis ei saa ta püsida, vaid tal on lõpp käes.
Ometi, keegi ei saa minna vägimehe majja ta asju röövima, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni, ja alles siis saab ta tema maja röövida.
Tõesti, ma ütlen teile, inimlastele antakse andeks kõik patud ja pühaduseteotused, kuidas nad iganes ka oleksid teotanud,
kes aga peaks teotama Püha Vaimu, sellele ei ole andeksandmist iialgi, vaid ta on süüdi igaveses patus!”
Nad ju ütlesid: „Tal on rüve vaim!”
2. Korintose 1 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal!
Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab.