Piibel.NET
Otsing Js 52,9;1Jh 2,8;Kg 4,(4–7)8–12; 2Aj 35,20–27; Srk 35,1–15
(34 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Ajaraamat 35 Pärast kõike seda, kui Joosija oli koja korda seadnud, tuli Egiptuse kuningas Neko sõdima Karkemise vastu Frati jõe ääres; ja Joosija läks temale vastu.
Aga see läkitas tema juurde saadikud ütlema: „Mis on mul sinuga tegemist, Juuda kuningas? Ei ole ma täna tulnud sinu vastu, vaid selle soo vastu, kes minuga sõdib. Jumal on mind käskinud rutata. Jäta rahule Jumal, kes on minuga, et ta sind ei hävitaks!”
Aga Joosija ei hoidunud temast eemale, vaid muutis end tundmatuks, et temaga võidelda; ta ei kuulanud Neko sõnu, mis olid Jumala suust, vaid läks sõdima Megiddo orgu.
Aga kütid ambusid kuningas Joosijat; ja kuningas ütles oma sulastele: „Viige mind ära, sest ma olen raskesti haavatud!”
Siis ta sulased tõstsid ta sõjavankrist teise vankrisse, mis tal oli, ja viisid ta Jeruusalemma. Ta suri ja ta maeti oma vanemate hauda. Ja kogu Juuda ja Jeruusalemm leinasid Joosijat.
Ja Jeremija tegi Joosija pärast nutulaulu; kõik lauljad ja lauljannad on oma nutulauludes rääkinud Joosijast kuni tänapäevani. See kujunes Iisraelis tavaks; ja vaata, need on Nutulauludes kirja pandud.
Ja muud Joosija lood ja tema vagad teod, mis vastasid Issanda Seaduse eeskirjale,
tema varasemad ja hilisemad lood, vaata, need on kirja pandud Iisraeli ja Juuda Kuningate raamatus.
Koguja 4 Ja ma nägin, et kõik vaev ja kõik saavutused töös tekitavad inimeses ainult kadedust ligimese vastu. Seegi on tühi töö ja vaimunärimine!
Alp paneb käed risti ja sööb omaenese ihu.
Parem üks peotäis rahuga kui kaks peotäit vaeva ja vaimunärimisega.
Ja taas nägin ma tühja tööd päikese all:
seal on keegi üksik, tal ei ole kedagi, ei poega ega venda, kuid ometi pole otsa kogu ta vaeval ja ta silmad ei saa rikkusest küllalt. Aga kelle pärast ma siis ennast vaevan ja keelan oma hingele head nautimast? Seegi on tühi ja õnnetu töö!
Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk:
kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles. Aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles tõstaks!
Nõndasamuti: kui kaks magavad üheskoos, siis on neil soe; aga kuidas üksik sooja saab?
Ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu; ja kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergesti.
Jesaja 52 Rõõmutsege, hõisake üheskoos, Jeruusalemma varemed, sest Issand trööstib oma rahvast, lunastab Jeruusalemma!
1. Johannese 2 Kuid taas - käsk, millest ma teile kirjutan, on uus ning on õige tema sees ja teie sees, sest pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba.
Siiraki 35 Kes Seadusest kinni peab, toob rikkalikult ohvriande, käskude tähelepanija on tänuohvri tooja.
Kes heategu tasub, toob roaohvri, ja almuste andja ohverdab kiitusohvri.
Loobumine kurjast on Issandale meelepärane ja loobumine ülekohtust on lepitusohver.
Ära ilmu Issanda palge ette tühjade kätega, sest see kõik on käsu kohaselt!
Õige inimese ohvriand teeb altari rasvaseks ja selle lõhn meeldib Kõigekõrgemale.
Õige mehe ohver on armas ja tema meenutusohvrit ei unustata.