Piibel.NET
Otsing Js 25:1-9; 1Ms 9:8-17; Õp 12:8-22
(34 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 9 Ja Jumal rääkis Noa ja tema poegadega, kes ta juures olid, ning ütles:
„Mina, vaata, teen lepingu teiega ja teie järglastega pärast teid,
ja iga elava hingega, kes teie juures on: lindudega, kariloomadega ja kõigi metsloomadega, kes teie juures on, kõigiga, kes laevast välja tulid, kõigi maa loomadega.
Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma.”
Ja Jumal ütles: „Lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks, on see:
ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel.
Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart,
siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel kõiges lihas, ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks.
Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kõiges lihas.”
Ja Jumal ütles Noale: „See on selle lepingu tähis, mille ma olen teinud enese ja kõige liha vahel, mis maa peal on.”
Õpetussõnad 12 Meest kiidetakse tema mõistuse pärast, aga meelesegane on põlatud.
Parem on olla tähtsusetu, kel ometi on ori, kui ennast laiutada ja olla leivata.
Õige hoolib oma looma hingest, aga õelate halastuski on julm.
Kes oma põldu harib, sel on leiba küllalt, aga kes tühja taga ajab, on meeletu.
Õel himustab kurjade saaki, aga õigete juur kinnitatakse.
Kurja püünis on huulte üleastumises, aga õige pääseb hädast.
Oma suu viljast saab igaüks küllalt head, ja inimese kätetöö tuleb tagasi temale enesele.
Rumala tee on ta enese silmis õige, aga tark võtab nõu kuulda.
Rumala pahameel saab kohe teatavaks, aga tark katab solvangu kinni.
Tõe kõneleja kuulutab õigust, aga valetunnistaja pettust.
Mõni paiskab sõnu otsekui mõõgapisteid, aga tarkade keel on terviseks.
Tõehuuled kestavad igavesti, aga valelik keel on üürikeseks.
Kes kavatsevad kurja, neil on pettus südames, aga kes annavad rahu nõu, võivad rõõmu tunda.
Õigele ei tule midagi halba, aga õelad on täis õnnetust.
Valelikud huuled on Issanda meelest jäledad, aga ustavad on temale meelepärased.