Piibel.NET
Otsing Jr 14,21;Rm 11,2;Ilm 22,6–10; Ju 9,1–14(1–15)
(21 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Jeremija 14 Oma nime pärast ära põlga meid, ära teota oma aujärge! Pea meeles, ära tee tühjaks oma lepingut meiega!
Rooma 11 Jumal pole ära tõuganud oma rahvast, keda ta on ette ära tundnud. Kas te siis ei tea, mida Pühakiri ütleb Eelija loos, kuidas ta kaebab Jumala ees Iisraeli peale:
Ilmutuse 22 Tema ütles mulle: „Need on ustavad ja tõelised sõnad! Issand, prohvetivaimude Jumal, on läkitanud oma ingli oma sulastele näitama, mis varsti peab sündima.
Ja vaata, ma tulen peagi! Õnnis on see, kes hoiab alal selle raamatu ennustuse sõnu!”
Mina, Johannes, olen see, kes seda kuulis ja nägi. Ja kui ma seda olin kuulnud ja näinud, siis ma heitsin maha ingli jalge ette, et kummardada teda, kes mulle seda näitas.
Ja tema ütles mulle: „Vaata, ära tee seda! Sest ma olen sinu ning prohvetite, su vendade, ja nende kaassulane, kes selle raamatu sõnu alal hoiavad. Kummarda Jumalat!”
Tema ütles mulle: „Ära pane pitseriga kinni selle raamatu ennustuse sõnu, sest aeg on lähedal!
Juudit 9 Aga Juudit heitis silmili maha, pani enesele tuhka pähe ja võttis ennast kotiriide väele, millega ta oli riietatud. Ja parajasti toodi Jeruusalemma jumalakojas õhtust suitsutusohvrit. Juudit hüüdis siis suure häälega Issanda poole ja ütles:
„Issand, minu isa Siimeoni Jumal, kes sa andsid tema kätte mõõga, et nuhelda võõraid rahvaid, kes kuritööks avasid neitsi üsa, häbistamiseks paljastasid tema puusad ja rüvetasid tema lapsekoja, et seda teotada! Sina olid ju ütelnud: „Nõnda ei tohi!” Ometi nad tegid.
Sellepärast sa andsid nende ülemad tappa, ja nende voodi, mis häbenes pettuse pärast, andsid sa verevalamiseks: sa lõid maha sulased koos vägevatega, jah, vägevad nende aujärgedelt.
Ja sa andsid nende naised riisuda ning tütred vangideks, kogu sõjasaagi neilt jaotamiseks sinu armastatud poegade vahel, kes tarmuga vihastasid sinu eest, põlastasid oma vere rüvetamist ning hüüdsid sind appi. Oh Jumal, minu Jumal, kuule ka mind, leske!
Sest sina oled teinud, mis oli enne neid tegusid; need ja pärast neid, nüüdset ja tulevast oled sina kavatsenud, ja mida sa oled kavatsenud, see on sündinud.
Ja need, mida sa otsustasid, astusid ette ja ütlesid: „Vaata, siin me oleme!” Sest kõik sinu teed on valmis, ja sinu kohtuotsus on juba tehtud.
Sest vaata, assüürlased on teinud suureks oma sõjaväe: nad ülistavad hobuseid ja ratsanikke, kiidavad jalameeste käsivart; nad loodavad kilpide, piikide, ambude ja lingude peale ega tea, et sina oled Issand, kes lõpetab sõjad.
Issand on sinu nimi. Löö maha nende vägi oma rammuga ja purusta nende võim oma vihas! Sest nad on otsustanud teotada sinu pühi paiku, rüvetada telki, kus hingab sinu auline nimi, mõõgaga raiuda maha sinu altari sarv.
Vaata nende ülbust, saada oma viha nende pea peale, anna minu, lese käele rammu mu ettevõtteks!
Löö minu teesklevate huulte abil orja koos isandaga, ja isandat koos oma sulasega, murra nende kõrkus naise käe läbi!
Sest sinu võim ei sõltu hulgast ega sinu valitsus vägevaist, vaid sa oled alandlike Jumal, nõtrade aitaja, jõuetute tugi, meeleheitel olijate kaitsja, lootusetute päästja.
Tõesti, tõesti, minu isa Jumal ja Iisraeli pärisosa Jumal, taeva ja maa valitseja, vete looja, kogu oma loodu kuningas, kuule sina minu palvet
ja tee minu sõna ning kavalus haavaks ja vermeks neile, kes on pidanud kurja nõu sinu lepingu, sinu pühitsetud koja, Siioni mäetipu ja sinu laste asupaiga vastu.
Ja anna arusaamist kogu oma rahvale ja igale suguharule, et nad teaksid, et sina oled Jumal, kõige väe ja võimu Jumal, ja et ei ole kedagi teist, kes kaitseb Iisraeli sugu, kui ainult sina!”