Piibel.NET
Otsing Jr 11:18-20; Ps 7:2-3,9bc-10,11-12; Jh 7:40-53
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 7 Issand, mu Jumal! Sinu juures ma otsin pelgupaika, päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja kisu mind ära nende käest,
et vaenlane ei rebiks mu hinge nagu lõvi ega murraks, ilma et oleks päästjat!
Issand mõistab kohut rahvastele. Mõista minule kohut, Issand, mu õigluse järgi ja mu veatust mööda!
Lõppegu ometi õelate kurjus ja kinnita õiget; sest sina oled südamete ja neerude läbikatsuja, sina, õiglane Jumal!
Mu kilp on Jumala käes; ta päästab need, kes on õiglased südamelt.
Jumal on õiglane kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab.
Jeremija 11 Ja Issand ilmutas mulle ning ma sain teada; siis näitasid sa mulle nende tegusid.
Mina olin nagu süütu talleke, keda viiakse tappa, ega teadnud, et nad mu vastu mõtteid mõlgutasid: „Hävitagem puu koos ta viljaga ja raiugem ta ära elavate maalt, et ta nimegi enam ei meenutataks!”
Aga vägede Issand on õiglane kohtumõistja, kes katsub läbi neerud ja südame. Lase mind näha, et sa neile kätte tasud, sest ma olen oma riiuasja sinule avaldanud!
Johannese 7 Siis ütlesid mõned rahva seast, kes seda kõnet kuulsid: „Tema on tõesti prohvet.”
Teised ütlesid: „Tema on Messias.” Aga paljud ütlesid: „Ega siis Messias tule Galileast?
Eks Kiri ütle, et Messias tuleb Taaveti järglaste seast ja Petlemma külast, kust oli Taavet.”
Siis tekkis rahva hulgas lahkmeel Jeesuse pärast.
Mõned neist tahtsid teda vahistada, kuid ükski ei pannud kätt tema külge.
Templisulased läksid nüüd ülempreestrite ja variseride juurde tagasi, ja nood küsisid neilt: „Miks te ei toonud teda?”
Templisulased vastasid: „Ükski inimene ei ole veel kunagi nõnda rääkinud nagu see inimene.”
Siis variserid vastasid neile: „Kas teiegi olete lasknud ennast eksitada?
Kas üksainuski ülemaist või variseridest on temasse uskunud?
Kuid see rahvahulk, kes ei tunne Seadust, on neetud!”
Nikodeemos, kes kord varem oli Jeesuse juures käinud ja oli üks nende seast, ütles neile:
„Ega siis meie Seadus mõista inimest süüdi, enne kui teda on üle kuulatud ja teada saadud, mida ta on teinud?”
Nad kostsid talle: „Kas ka sina oled Galileast? Uuri järele, ja sa näed: Galileast ei tõuse prohvetit!”
[Ja igaüks läks koju.