Piibel.NET
Otsing Jr 1,12;Mt 5,17;2Kr 4,1–5; 1Ms 17,15–27
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 17 Ja Jumal ütles Aabrahamile: „Saaraid, oma naist, ära hüüa enam Saaraiks, vaid tema nimi olgu Saara + Nimi Saara tähendab 'emand'.  !
Ma õnnistan teda ja annan ka temalt sulle poja. Ma õnnistan teda nõnda, et ta saab rahvaiks, rahvaste kuningadki põlvnevad temast.”
Siis Aabraham heitis silmili maha, naeris ja ütles oma südames: „Kas peaks saja-aastasele poeg sündima? Või peaks üheksakümneaastane Saara sünnitama?”
Ja Aabraham ütles Jumalale: „Kui ainult Ismaelgi sinu ees jääks elama!”
Siis ütles Jumal: „Siiski, su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead panema temale nimeks Iisak + Nimi Iisak tähendab 'ta naerab'. . Ja ma teen temaga lepingu, igaveseks lepinguks tema soole pärast teda.
Aga ka Ismaeli pärast ma olen sind kuulnud. Vaata, ma õnnistan teda ja teen ta viljakaks ning väga arvurikkaks. Temast sünnib kaksteist vürsti ja ma teen ta suureks rahvaks.
Kuid oma lepingu teen ma Iisakiga, kelle Saara sulle sünnitab tuleval aastal selsamal ajal.”
Kui Jumal oli lõpetanud kõneluse Aabrahamiga, siis ta läks tema juurest üles.
Ja Aabraham võttis oma poja Ismaeli ja kõik oma peres sündinud, ja kõik raha eest ostetud, kõik meesterahvad Aabrahami pere inimeste hulgast, ja lõikas ümber nende eesnaha liha, otse selsamal päeval, nõnda nagu Jumal teda oli käskinud.
Aabraham oli üheksakümmend üheksa aastat vana, kui ta eesnaha liha ümber lõigati.
Ja Ismael, tema poeg, oli kolmteist aastat vana, kui ta eesnaha liha ümber lõigati.
Otse selsamal päeval lõigati ümber Aabraham ja tema poeg Ismael;
ja kõik ta pere mehed, peres sündinud ja võõrastelt raha eest ostetud, lõigati ümber koos temaga.
Jeremija 1 Ja Issand ütles mulle: „Sa oled õigesti näinud, sest mina olen valvas oma sõna teoks tegema!” + Mandlipuu on heebrea keeles saqed, mis sarnaneb tegusõnaga saqad 'valvama'.  
Matteuse 5 Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.
2. Korintose 4 Sellepärast et meil on selline amet, nagu see on antud meile halastuse kaudu, me ei tüdi ära.
Me oleme lahti öelnud häbiväärseist asjust, mida peidetakse, me ei kasuta riukaid ega moonuta Jumala sõna, vaid esitame end tõe avaldamisega kõikide inimeste südametunnistusele Jumala ees.
Kui meie evangeelium on siiski kinni kaetud, siis on see kinni kaetud neile, kes hukkuvad,
neile uskmatuile, kellel praeguse aja jumal on mõtted sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala kuju.
Me ei kuuluta ju iseendid, vaid Jeesust Kristust Issandana, endid aga teie sulastena Jeesuse pärast.