Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Joel
4Kohtupäev Joosafati orusJah, vaata, neil päevil ja sel ajal,
 kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve, 

kogun ma kõik paganad
 ja viin nad alla Joosafati orgu + Nimi Joosafat tähendab 'Issand mõistab kohut'.  ;
 seal käin ma nendega kohut
 oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast,
 sellepärast et nad
 on ta pillutanud paganate sekka
 ja on jaotanud minu maa; 

sellepärast et nad on
 liisku heitnud mu rahva pärast,
 on andnud poeglapse hoora vastu
 ja on müünud tütarlapse veini eest,
 mida nad jõid. 

Ja mis on teilgi minuga tegemist, Tüüros ja Siidon ja kogu vilistite maa? Kas tahate mulle millegi eest kätte tasuda? Aga kui te mulle kätte tasute, siis ma saadan kiiresti teie teod teie eneste pea peale tagasi. 
Sest te olete võtnud mu hõbeda ja kulla ning olete viinud mu ilusad väärtasjad oma paleedesse. 
Te olete müünud Juuda lapsi ja Jeruusalemma lapsi kreeklastele, et saata neid kaugele nende oma maast. 
Vaata, ma panen nad liikvele paigast, kuhu te nad olete müünud, ja saadan teie teod teie eneste pea peale tagasi. 
Ma müün teie pojad ja tütred Juuda lastele, ja need müüvad nad seebalastele, ühele kaugele rahvale. Jah, Issand on rääkinud. 
Kuulutage seda paganate seas,
 valmistuge pühaks sõjaks,
 innustage kangelasi;
 astugu ligi ja mingu üles
 kõik sõjamehed! 

Taguge oma sahad mõõkadeks
 ja sirbid piikideks!
 Nõdergi öelgu:
 „Ma olen kangelane!” 

Rutake ja tulge,
 kõik paganad naabrusest,
 ja kogunege!
 Vii, Issand, sinna alla
 oma kangelased! 

Paganad asugu teele
 ja mingu Joosafati orgu,
 sest seal ma istun ja mõistan kohut
 kõigi ümberkaudsete rahvaste üle! 

Pistke sirp vilja külge,
 sest lõikus on valminud!
 Tulge, sõtkuge,
 sest surutõrs on täis!
 Tõrred voolavad üle,
 sest nende kurjus on suur. 

Rahvahulk on rahvahulga kõrval
 Otsuseorus.
 Sest Issanda päev ligineb
 Otsuseorus. 

Päike ja kuu lähevad mustaks
 ja tähed kaotavad oma sära. 

Juuda vabastus ja õitsengIssand möirgab Siionist
 ja toob Jeruusalemmast
 kuuldavale oma hääle;
 taevas ja maa värisevad,
 aga Issand on varjupaigaks oma rahvale
 ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele. 

Siis te tunnete,
 et mina olen Issand, teie Jumal,
 kes elab Siionis oma pühal mäel.
 Jeruusalemm saab pühaks
 ja võõrad ei käi enam temast läbi. 

Ja sel päeval sünnib,
 et mäed tilguvad värsket veini
 ja künkad voolavad piima;
 kõigis Juuda nõgudes voolab vesi
 ja Issanda kojast voolab välja allikas
 ning kastab Sittimi orgu. 

Egiptus jääb lagedaks
 ja Edom saab kõrbeks
 vägivalla pärast Juuda laste kallal,
 sellepärast et nad oma maal
 on valanud süütut verd. 

Aga Juuda jääb asustatuks igavesti
 ja Jeruusalemm põlvest põlve. 

Ma tasun kätte nende vere eest,
 mille eest ma seni ei ole kätte tasunud.
 Ja Issand elab Siionis.”